1. H. Krastiņa Rīgā. Teikas par Dievu, 44, 56.

2. Etn. II, 1892, 192. LP, VIl, I, 1183, II, IX.

3. E. Kārkliņa no 53 g. v. A. Rozenbergas Jaunlatgales Kacēnu pag. Teikas par Dievu, 29, 38.

4. A. Aizsils Lubānā.

5. J. Bērziņš Alojā. Teikas par Dievu, 35, 44.

6. Ž. Kažēns no savas 65 g. v. mātes Bauskas apr. Īslices pag. Teikas par Dievu, 91, 120.

7. Dreimaņu Pēteris Krustpiliešos. LP, Vl, 448, 113, 3.

8. J. A. Jansons no A. Zēberga Vandzenē.

9. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 46 g. v. Emīlijas Tralliņas Aunmeisteŗos.

10. Alfrēds, Pasakas, 37, 17. LP, VlI, II, 48, 1, 23.

11. Jēģeŗu Austra Olainē. Teikas par Dievu, 43, 53.

12. A. Zītars Vec-Piebalgā. LP, Vl,448, 113, 5.

13. Seces skolnieki no 70 g. v. L. Andermanes. Teikas par Dievu, 21, 26.

14. Rožukalnu Marčus Badenbrokiešos. LP, Vl, 448, 113,2.

15. Fr. Gulbis Vandzenes pag. Teikas par Dievu, 21,27.

16. J. Plaudis Dzērbenes pag. Teikas par Dievu, 42,52.

17. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, Il, 7, 4.

18. E. Kārkliņa Jaunlatgales Liepnas pag. Teikas par Dievu, 46, 58.

19. M. Bērziņš Umurgā. Teikas par Dievu, 22, 29.

20. A. Berzinskis no Staļģenes pamatskolas. Teikas par Dievu, 47, 59.

21. Lapas Mārtiņš Ērģemē; Rūjienā, Ēvelē. Dievs un Velns, 94, 16.

22. J. Lauva Ikšķilē. Etn. IIl, 1893, 48. LP, Vll, I, 273, 1.

23. Kleinhofu Fricis Naudītē. Jkr. V, 66, 39. LP, VII, I, 274, 2.