1. M. B. Kandavā. T. Dzintarkalna krājumā.

2. H.Skujiņa no 60gadu vecā Pēteŗa Turķa Smiltenē.

3. Skolniece Aina Zommere no J. Kacāna Englūtes pagastā.

4. H.Skujiņa no 59g. vecā Augusta Kārkliņa Mēŗu pagastā.

5. V. Strods no 50.g. V.Stroda, Rēzeknes apr. Varakļānu pagastā.

6. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

7. H. Skujiņa no veca vīra Smiltenes pagastā.

8. H. Skujiņa Smiltenes pagastā.

9. J. Zommers Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 74, 24.

10. J. A. Jansons Nogalē.

11. K. Žiema Mežotnē. LP, V, 46, 49.

12. Ansberģis Ēvelē. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 75, 30.

13. Skolnieks J. Atars Strenčos.

14. G. Jānis Vatrānē no Kuplās. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 979, 2.

15. Naudīšnieks Naudītē "Balss" 1888. g. nr. 40, LP, VII, I, 991, 1.

16. H. Skujiņa Smiltenē.

17. V. Zacharska no T. Špakovska Dagdā.

18. V. Zacharska no K. Nikitina Makašānu pag. Latvju kultūras kr.