1. Teodors Klemenss, Spoku stāsti, 1873, l.

2. V. Zacharska no J. Filša Rēzeknes apkārtnē. Latvju kultūras kr.

3. Skolniece E. Vidauska Strenčos.

4. Prof. A. Becenbergers, Kuršu kāpu Preiļos. Magazin d. lett. lit. Ges. 18. B. «Die Sprache der preuss. Letten. LP, VII, I, 424, 2.

5. A. Lerchis-Puškaitis no mag. Freiberga Lībagu pag. LP, VII, I, 125, 5.

6. A. Lerchis-Puškaitis no J. Lēruma Džūkstē. LP, VII, I, 125, 6.

7. Fricis Pinnis Stūrniekos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 125, 7.

8. Cenas Mārtiņš Saleniekos. Jkr. II. LP, VII, I, 126, 8.

9. K Graudiņš Jaunjelgavas apkaimē Austrums, 1893. LP, VII, I, 127, 10.

10. Treimaņu Jānis Bērznieku Dzeņos. Jkr. IL LP, VII, I, 992, 1.

11. A. Mednis Limbažos, Folkloras krātuvē.

12. A. Vaskis Tukumā.

13. No kāda L. Bērziņa skolnieka Limbažos.

14. A. Miezere Saukā. Latvju kultūras kr.

15. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 147, 122.

16. Skolniece Marianna Trapāne no 65 g. v. māmiņas Jaunlaicenes Trapānos.

17. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

18. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

19. H. Skujiņa Bilskas pag.

20. H. Skujiņa no 80 g. v. Annas Putrāles Aumeisteŗos.

21. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

22. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteiŗos.

23. H. Skujiņa Smiltenes pag.

24. M. Mālmeistere Nurmuižā.

25. H. Skujiņa no 84 g. v. Jāņa Liepiņa, saukta Kambura Jāņa, Bilskas pag. Lejasūzinās.

26. H. Skujiņa Bilskas pag.

27. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

28. Kārlis Skujiņa no L. Šveicares Lielvircavas pagastā.

29. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

30. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

31. Kārlis Skujiņa no 63 g. v. M. Blodziņas.

32. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

33. H. Skujiņa Bilskas pag.

34. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

35. H. Skujiņa Bilskas pag.

36. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. vecās Annas Drulles Nīcā.

37. A. Gari-Juone Domopolē.

38. Nīna Gruzna Stukmaņos.

39. A. Aizsils Rušūnā.

40. A. Vaskis Tukumā.

41. Skolnieks J. Banazis no 73 g. v. M. Banazes Nīcā. K. Lielozola kr.

42. J. Atteka no Ķ. Attekas Nīcā.

43. J. A. Jansons Nogalē.

44. V. Akmentiņš no 94 g. v. Annas Porietes. A.Aizsila kr.

45. J. Luters no A. Vērnieces Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

46. J. Luters Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

47. A. Vaskis Tukumā.

48. Andrejs Vaskis pēc kāda Reiņa Kazaiņa nostāsta.

49. Skolnieks K. Cukurs Talsos, P. Kundziņa kr.