Vadātāji.

1. A. Lerchis-Puškaitis no 83 g. vecā Jēča Gribuļa Džūkstē. LP, VII, I, 942, l.

2. J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka Sborņik 83, 67.LP, VII, I, 942, 2.

3. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV. 1894. LP, VII, I, 942, 3.

4. J. Kriķis Startos. Etn. III, 1893. LP, VII, I, 943, 5.

5. E Dunsberģis Dundagas Kubeles skolā. LP, VII, I, 944, 6.

6. Kārlis Bika Gaujienā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 945, 8.

7. Andrejs Bertolds Dundagā. LP, VII,I,947,1.

8. H. Skujiņa no 53 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

9. J. A. Jansons no J. Tiļļas Īles pag.

10. H. Skujiņa no 66 g. v. J. Birģela Aumeisteŗos.

11. H. Skujiņa no 53 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

12. J. A. Jansons no Tiļļas Zvārdē

13. H. Skujiņa no 66 g. v. J. Birģela Aumeisteŗos.

14. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

15. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

16. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

17. H. Skujiņa Bilskas pag.

18. H. Skujiņa Bilskas pag.

19. H. Skujiņa Bilskas pag.

20. J. Luters Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

21. J. Atteka no P. Silenieka Nīcā. K. Lielozola kr.

22. J. A. Jansons no 47 g v. M. Zēberga Vandzenē.

23. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

24. H. Skujiņa no 80 g. v. Annas Putrāles Aumeisteŗos.

25. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

26. H. Skujiņa no 52 g v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

27. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

28. J. Banazis Nīcā. K. Lielozola kr.

29. H. Skujiņa Smiltenes pag.

30. F. Neimanis Zlēkās.

31. H. Skujiņa Smiltenes pag.

32. H. Skujiņa Bilskas pag.

33. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

34. J. Kriķis Startos. Etn. III, 1893. LP, VII I, 989, 1.