1. A. 326. J. Pločkalns un Vīdneris, Skrundā. Brīvzemnieka kr., 58. LP, VII, I, 203 AS, III, 6a.

2. A. Ezers no Grietēnu Ievalta Gramzdā, Jkr. V, 39. 1. p. LP, VII, I, 205. 1. p. AŠ, III, 6d.

3. A. 326. Žūža ar Namnieku Paulinu, Mežotnē. LP, VII, I. 201. l. p. 25. Afi, III, 6c.

4. A. 326. Briedis, Piperu Augusts, Ērgļu Piperos. Zin. kom. kr. LP, VI, 145, 3.

5. A. 650. 326. Rudzītis, Gulbenē. LP, VI, 112, 26.

6. A. 26. A. Lerchis- Puškaitis, Džūkstē -Pienavā. LP, I, 20. AŠ, III, 6f,

7. A. 307. 326. P. Šmits, no P. Zeltiņas Rīgā.

8. A. 326. 952. K. Corbiks, Bauskas apkārtnē.

9. A. 326. 1130. 592. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

10. A. 326. A. Lerchis -Puškaitis, Džūkstē -Pienavā. LP, I, 26.

11. A. 326. A. Lerchis -Puškaitis, Džūkstē -Pienavā. LP I, 83. AŠ, III, 6g.

12. A. 326. 307. St. Uļanovska, Vilānos Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. Krakovā 1895., 369-75.

13. A. 326. 301. B Grebeža. R. Tabines krājumā.

14. A.326. P. Pikevičs, Asūnē, J. Rupjā krājumā.

15. A. 326. K. Rauduve, Asūnes Baranovcos. J. Rupjā kr.

16. A. 326. A. Smagars, Līksnas pag.