1. A. 330 B. Štrauss Ērbeģē. LP, III, 38, AŠ III, 9a.

2. A. 330 B. J. T. Tukuma apr. Spirgā. LP, VI, 145, 1. AŠ, III, 9e.

3. A. 330 B. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 145, 5. AS, III, 9b.

4. A. 330 B. R. Eglīte Gulbenē. LP, Vl, l45, 6. AŠ. III, 9d.

5. A. 330 B. Maķevicu Fricis Talsu apr. Nogalē. LP, VI, 145. 6 piez. AŠ, III, 9e.

6. A. 330 B. Skolnieks A. Brēdiķis Nīcā, K. Lielozola kr.

7. A. 330 B. J. Ozols Talsu apr. Nogalē. LP, VI, 145, G piez. AŠ, III, 9fi.

8. A. 330 B. J. Nameitis no Ž. Sprūdes Diždrogas Pileniekos. Jkr. V, 95. AŠ, III, 9g.

9. A. 330 B. 1130. 1159. 1084. T. Rogovskis Bauskā. Jkr. V, 8. LP, VII, I, 812. AŠ, III, 9i.

10. A. 326. 3.30 B. Ernests Birznieks, Upīts, Dzirciemā. Jkr. III, 6. 1. p. LP, VII, I, 206. 1. p. AŠ, III, 8e.

11. A. 330 B. Skolnieks .1. Dundurs Nīcā, K. Lielozola kr.

12. A. 330 B. Lapas Mārtiņš Rūjienā. Ērģemē un velē "Gudrais Ansis un velns" I, 1901, 11.

13. A. 330 A B. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

14. A. 326. 330 A. Teicējs 39 g. vecs P. Strods Višķos, Kultūras balss kr.

15. A. 307. 330 B. V. Zacharska no 60 g. vecas A. Regžas Maitas (Rozentovas) pag, N, Podis kr,

16. K. A. 330 B. Teicējs A. Dubrovskis Varakļānos. Kultūras balss kr.

17. A. 330 B. Teicējs J. Laganovskis Bikovas pag, Kultūras balss kr.