1. A. 508. J. Bankins "Šis un tas" I, 1872. 51.

2. A. 508. R Vulfs Ūziņos. LP, VI, 227 (30, 19).

3. A. 506. A. Lerchis- Puškaitis Džūkstē- Pienavā. LP, I, 37 (11).

4. A. 506. A. Lerchis- Puškaitis Snringalniekos. LP, IV, 39 (7, 1).

5. A. 508. K. Tarzieris Tirzā, Brīvzemnieka 7 (4). LP, VII, 1, 452, .6.

6. A. 508. P. Š. no P. Dankas Raunā.

7. A. 508. Līksnā pie Daugavpils J. Sproģis Brīvzemnieka 32 (2). LP, VII, I, 449 (2, 4b, 2).

8. A. 508. Andrejs Kleinberģis Madlienā, Zin. kom. kr. LP. VII, 450 (2, 4b, 3).

9. A. 503. Briežu Augusts Ērgļos, Jkr. Iv, 56 (51). LP, VII, 1. 449 (2, 4b, 1).

10. A. 508. E. Krastiņš Varenbrokā, Folkloras krātuvē.

11. A. 508. H. Skujiņa. Andrs Ziemelis, Smiltenē.

12. A. 508. Kleinhofu Fricis Naudītē. Jkr. IV, 58 (55). LP, VII, I, 445 (2, 4, 1).

13. A. 508. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 52 g. veca J. Gaiļa Aumeisteŗos

14. A. 508. H. Skujiņa Andrs Ziemelis, Smiltenē.

15. A. 508 D, Ozoliņš Jaun - Rozē. LP. V 7Z (9,32).

16. A. 5178. A. Gari-Juone no 65 g. vecas S. Zaščerinskas, Domopolē. Latvju Kultūras kr.