1. A. 552. 518. 302. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP. I, 96, 63. AŠ. II, 100 - a.

2. A. 552. 570. 302. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP. II, 28. AŠ. II, I00 - m.

3. A. 552. 302. J. Kupčus Švitenē. LP. IV, 47, 2. AŠ. II, 100 - 1.

4. A. 552. 518. 302. P. Knostenberģis Lugažos. A. Bīlenšteina kr. LP. VI, 131, 1. AŠ. II, 100 - c.

5. A. 552. 518. 302. Trejs Ēķengrāvē, Brīvzemnieka kr. LP. VI, 131, 2. AŠ. II, 100 - d.

6. A. 552. 5l3 A. J. Egle Gulbenē. L.P. VI, 881 (131, 12.) AŠ. II, 100 s.

7. A. 552. 566. 329. Vīdneris Skrundā. LP. V, 360 (152).

8. A. 552. T. Ezers no Ķauru E.E. F. Gramzdā. Jkr. V, 131 (4).

9. A. 552. 302. No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1866. Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania Lotewskie. Warszawa 1892, 29.

10. A. 552. St. Valeinis no V. Kemzes Rēzeknes apr. Birzgaļu pag.

11. A. 552. Fl. Ankipāns no 88 g. veca D. Zujāna, Ludzas apr.

12. A. 552. V. Fiļšs no B. Galvāna Višķos, Latvju Kultūras kr.

13. A. 552, 329 St. Apšenieks Jaunlatgales Bērzpils pag. J. Miglenieka kr.

14. A. 552. 313. V. Zacharska no G. Vasiļevskas Ludzas apr. Zvirgzdines pag. Latvju Kultūras kr.

15. A. 552. 570. 313. V. Zacharska Latgalē. Latvju kultūras kr.

16. A. 552. 554. 570. 302. A. Gari-Juone no 76 g. vecās Īvas Staleidzānes, Atašienē.