1. A. 563. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP. III, 22 (10).

2. A. 563. Mezevsku Jānis, Ozolnieku Tiltiņos. Jkr. V, 102. LP. VII, II, 25, 3, 11.

3. A. 563. E. Granovslsa no M. Parūķes, Bikstos. K. Corbika krājumā.

4. A. 563. L. Jansone no 70 g. vecā J. Brūveŗa, Embūtē. K. Corbika krājumā.

5.

6. A. 563. A. Gari - Juone no A. Grīstiņa, Kokorevas pag.

7. A. 563. Skolnieks V. Jūoņins no M. Jūoņina, Pustinas pag.

8. A. 563. P. Ikaunieks, Varakļānos, J. Rupjā krājumā.

9. A. 563. Skolniece J. Gabranova no B. Byntara, Eglūnā, N. Rancāna krājumā.

10. A. 563. N. Rancāns, Preiļos.

11. A. 563. Skolniece T. Beča, Preiļos.

12. A. 563. A. Smagars, Līksnas pag.

13. A. 564. 592. Skolniece A. Daukšta, Latgalē. R. Tabines krājumā.

14. A. 563. 613. N. Rancāna krājumā.

15. A. 563, 676. T. Ankipāns no B. Ankipāna Ludzas apr, Jakulinsku ciemā.

16. A. 563, 330B. P. Strods, Rēzeknē, St. Cunska, "Latvīšu tautas pasokas", Nr. 1.

17. A. 327. 554. 569. Š t r a u s s, Ē r b ē r ģ ē. LP. IV, 89 (19, 1).

18. A. 327. 554. 563. Pēteris Tiltiņš, Švitenē. LP. IV, 93 (19,2).