1. A. 1381. LP, V, 202, (90, 1).

2. A. 1381. R. K a l n i D o b e l e s U d z .

3. A. 1381. M. Z e m e s a r j a T a l s o s T. D z i n t a r a k r j u m . P. B i r k e r t s, L a t v j u t. a n e k d o t e s, I, 252, 479.

4. A. 1381. J. S i m e n o v s D o l . B r v z "S b o r i k", 287, 144, LP, VII, II, 30, 21, 18.

5. A. 1381. H. S k u j i a, A n d r s Z i e m e l i s, A u m e i s t e u p a g.

6. A. 138l. S k o l n i e k s J. D u n d u r s N c , K. L i e l o z o l a k r.

7. A. 138l. A n d r i e v s I e s a l n i e k s R z e k n e s B a r k a v . J. R u p j k r j u m .

8. A. 1381. P. M e i k u l n s L a t g a l . Z d n i s, 1923. g. Nr. 4.

9. A. 1381. V. Z a c h a r s k a n o 45. g. v e c J. B a b r a S i l a j u p a g. L a t v j u k u l t r a s k r.

10. A. 1381. L a t g a l e s s k o l n i e k a p a s a k a. N. R a n c n a k r.

11. A. 1381. S k o l n i e k s n o 65 g. v e c a s M a g d a s S a r g u n e s D a u g a v p i l s a p r. A. A i z s i l a k r.

12. A. 1381. T e i c j a F. B a r b a l e R u i n a s p a g.

13. A. 1381. H. S k u j i a, A n d r s Z i e m e l i s, n o 63 g. v e c J. T u r a B i l s k a s p a g.

14. A. 1381. K. M l g r v i s Z l t e s p a g. (Grnwald).

15. A. 1211. l541. 1386. 1653. 1381. H. a l k o v s k a L i k s n a s p a g J. R u p j k r j u m s.

16. A. 1381. V. Z a c h a r s k a n o J. J u e n k o v a S a k s t a g a l a p. L a t v j u k u l t r a s k r.