1. A. 1539. Huebšmaņu Edžus Zaļeniekos. Jkr. V. 3l. L. P. VII, II, 25, 3. 12.

2. A. 1539. Skolnieks V. Kļaviņš no V. Freimanes Bauskā. K. Corbika kr.

3. A. 1539. A. Lerchs - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. L. P. II, 73, 38.

4. A. 1539. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. L. P. I, 156, 153. M. Bohm, «Lettische Schwānke», 20, 19.

5. A. 1539. Skolnieks J. Gross no 83. g. veca J. Švāņa, kas pasaku dzirdējis Jelgavā turku kaŗa laikā. J. Corbika kr.

6. A. 1539. Skolnieks J. Banazis Nīcā. K. Lielozola kr.

7. A. 1539. A. Gari - Juone no 75 g. vecā T. Gailuma, Domopoles pagastā.

8. A. 1539. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do antropologii krajowoj. T. XVIII. Krakavā 1895, 282, 21.

9. A. 1539. Kozlovskis Preiļos.

10. A. 1539. Draugs Līvānos. «Myusu t. teikas un pasakas», Nr. 10.

11. A. 1539. J. Dembrovskis, Zvirgzdienes pag. Latvju kultūras krājumā.

12. A. 1539. L. Uļjana Latgalē. Latvju kultūras kr.

13. A. 1539. No N. Rancāna krājuma Kapiņu pag.

14. A. 1539. Latvju kultūras pasaka no Latgales.

15. A. 1539. V. Fiļšs no H. Pavlovskas Ludzā.

16. A. 1539. V. Zacharska no A. Rečas Silajānu pag.