Veļi.

1. Brīvzemnieka kr. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 520, 1.

2. J. Kalniņš Druvienā. Etn. II, 1892. LP, VII, I 520, 2.

3. Nairu Jānis no Karogu Mades Šķēpiniešos. Jkr. II. LP, VII, I, 521, 3.

4. J. Palevičs, 1888. g., Liel-Ezerē. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 521, 4.

5. A. Lerchis-Puškaitis no Kārļa Zīverta Džūkstē. LP, VII, I, 521, 5.

6. Krievānu Anna no Švirksta Līvānos. LP, VII, I, 522.

7. Krievānu Anna no Br. Eņģeveira Dignājā. LP, VII, I, 522, 7.

8. K. Blau's Ērgļos. Brīvzemnieka "Mūsu tautas pasakas". LP, VII, I, 523, 8.

9. Jānis Priede 1879. g., Garkalnē. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 523, 9.

10. Gruzītis Lubānā. Etn. II, 1892. LP, VII, I, 525, 1.

11. Taurupē. LP, VII, I, 527, 4.

12. Skolotājs J. Kalniņš Garkalnē. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 527, 5.

13. LP, VII, I, 527, 6.

14. H. Skujiņa no 73 gadi vecās Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

15. A. Gari-Juone no 40 g. v. M. Dortholces Dricānu pag. Latvju kultūras kr.

16. Fr. Reķis Rendā. Brīvzemnieka «Sborņik». LP, VII, I, 538, 1.