1. Das Livländische Todten Cesang. Durch Herman Wartman, Burggraf, d. 19. May 1584., Pr. Bīnemapa «Livländ. Sagenbuch», 132, 169. LP, VII, I, 76, 32.

2. A. Lerchis-Puškaitis no Ievalta Veinberģa Džūkstē. LP, VI, 39, 4, II.

3. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

4. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

5. M. P. Lodziņš Sērpilī. LP, VII, I, 70, 6.

6. Anna Krūmiņa Ūziņos. I.P, VII, I, 70, 8.

7. Damdenis Drustos, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 70, 9.

8. H. Skujiņa Smiltenē.

9. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, VI, 34, 4, 3.

10. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

11. P. Zaravičs Veismaņos. LP, VII, I, 120, 15.

12. H. Delle Bērzaunē. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 84, 17

13. Skolniece Konstancija Grencione no 70 g. v. māmiņas Jaunlaicenes pag.

14. Skolniece E. Smerka Streņčos.

15. E. Poriete Gulbenē. A. Aizsila kr.

16. V. Pomelnieks no 85 g. v. Ilzes Vucenes, Lubānā.

17. E. Poriete Lubānā. A. Aizsila kr.

18. A. Aizsils Lubānā.

19. H. Skujiņa Smiltenes pag.