l. M. P. Lodziņš Jaun-Sērpilī. LP, VII, I, 983, 1.

2. A. Lerchis-Puškaitis no J. Sējas Lesteniekos. LP, VII, I, 983, 2.

3. Zaļaiskalns Rāmuļu Ķēsos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 983, 3.

4. Skolniece A. Celms Strenčos.

5. Skolnieks V. Līcis Rendas pag.

6. A. Lerchis-Puškaitis no R. Bergmaņa Ķūķeniekos. LP, VII, I, 131, 3.

7. A. Lerchis-Puškaitis no Elīzes Ģedules Džūkstē. LP, VII, I, 131, 4.

8. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

9. K Graudiņš Jaunjelgavas apkaimē Austrums, 1893. LP, VII, I, 127, 10.

10. J. Vīksne Nīcā. K. Lielozola kr.

11. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

12. K. Bika Dūrēniešos Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 126, 9.

13. Štālbergu Rute Pienavas pag.

14. H. Skujiņa Bilskas pag.

15. Runtuļu Vilis Vilcē. Jkr. IV. LP, VII, I, 269, 1.

16. A. Vaskis Tukumā.

17. J. A. Jansons no 41 g. v. M. Zēberga Vandzenes Plūdumos.

18. Naudīšnieks Naudītē. Balss, 1888. g. nr. 40. LP, VII, I, 982, 1.

19. Naudīšnieks Grauzdeniekos. Balss 1889., nr. 21. LP, VII, I, 986, 2.

20. Naudīšnieks Grauzdeniekos. Balss 1889., nr. 21. LP, VII I, 987, 3.

21. L. D. Kandavā T. Dzintarkalna krājumā.

22. J. A. Jansons no M. Zēberga Vandzenē.

23. J. A. Jansons Vandzenē.

24. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

25. Anna Brigadiere Kalnamuižniekos. LP, VII, I, 982, 1.

26. Skolnieks Andrejs Ritenis no 70 g. v. Jēkaba Riteņa Nīcā.

27. V. Romyslovs Rēzeknē. St. Cunska Latvīšu tautas posokas, nr. 3.

28. Skolnieks R. Tupesis Nīcā.

29. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. vecas Annas Drulles.

30. J. A. Jansons Nogalē.

31. H. Skujiņa no 66 g. v. J. Birģeļa Aumeisteŗos.

32. H. Skujiņa no 66 g. v. J. Birģeļa Aumeisteŗos.

33. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

34. Skolniece E. Vidauska Strenčos.

35. H. Skujiņa Smiltenē.

36. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

37. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

38. J. A. Jansons Nogalē.

39. J. A. Jansons Nogalē.

40. A. Vaskis Tukumā.

41. H. Skujiņa Bilskas pag.

42. A. Lerchis-Puškaiti Džūkstē- Plinavā. LP, I, 164. 149.

43. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. vecās Annas Drulles, Nīcā.