1. Vasīlnieks ar Sierānu Nogalē. Lp, V, 46, 43.

2. K. Bankers Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 1067.

3. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

4. H. Skujiņa Smiltenē.

5. H. Skujiņa Smiltenes pag.

6. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

7. Fr. Brīvzemnieks Aizputes apg. «Sborņik». LP, VII, I, 1044, 2.

8. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos, Kurzemē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1045, 3.

9. K. Bankers Dundagas Cepeļlejās: LP, VII, I, 1045, 4.

10. Deļļu Hugons Liezerē. Jkr. IV. LP, VII, I, l045, 6.

11. A. Becenbergers no Egliena Kuršu kāpu Preiļos. «Magazin d. lett. litt. Geselsch.» 18. Band «Ueber die Sprache der preussischen Letten.» LP, VII, I, 1046, 7.

12. A. Bīlenšteins Dobelē. Magazin XIV. B. LP, VII, I, 1141, l.

13. Runtuļu Vilis Vilcē, Kurzemē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1142, 5.

14. K. Bankers Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 1116 6.

15. A. Bīlenšteins 1864. g. Ērgļos. LP, VI, 236, 30, 32.

16. Hollanderu Augusts Auļukalnā. Zin. Kom. kr. LP, VI, 231, 30, 25.

17. Audzis Jērkulē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 221, 30, 4.

18. K. Bankers Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 1057, 2.

19. Deļļu Hugons Liezerē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1057, 3.

20. Deļļu Hugons, Salncietis, Kārzdabā Jkr. IV. LP, VII, I, 1057, 4.

21. Jānis Dīcmanis Lieģos. «Pasaku vācelīte». LP, VII, I, 1057, 5.

22. H. Skujiņa no 84 gadi vecā Jāņa Liepiņa Bilskas pag. Lejasūsīnās.

23. H. Skujiņa no 84 gadi vecā Jāņa Liepiņa Bilskas pag. Lejasūsīnās.

24. H. Skujiņa no 52 g. vecā J. Gaiļa Aumeisteŗos.

25. H. Skujiņa Bilskas pag.

26. H. Skujiņa no 72 g. vecā J. Baltiņa Bilskas pag.

27. H. Skujiņa no 80 gadi vecās Annas Putrāles Aumeisteŗos.

28. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

29. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

30. A. Aizsils Veckalsnavā.

31. A. Šķēre Šēnbergā.

32. H. Skujiņa no 72 g. vecā Jēkaba Baltiņa Bilskas pagastā.

33. O. Biteniece no 68 g. v. J. Šmita Ogresgalā.

34. J. Vīksne Nīcā. K. Lielozola kr.

35. A. Aizsils no L. Reitera Lubānā.

36. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

37. H. Skujiņa Smiltenes pag.

38. H. Skujiņa no 47 g. v. K. Ādernieka Aumeisteŗos.

39. A. Vaskis Tukumā.

40. Pūliņu Gaida Mīlgrāvi.

41. Z. Liepiņš Salacā.

42. Aina Zommere Priedainē.

43. J. A. Jansons Vandzenē.

44. H. Skujiņa Bilskas pag.

45. H. Skujiņa, Bilskas pag.

46. H. Skujiņa Smiltenes pag.

47. H. Skujiņa Smiltenes pag.

48. E. Poriete Gulbenē. A. Aizsila kr.

49. O. Biteniece no 69 g. v. J. Šmita Ogresgalā.

50. Viktors Tereško Ludzas Ēversmuižas pagastā. J. Rupjā kr.

51. V. Zacharska no St. Dubrovska Varakļānu pag.