1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 161. 141.

2. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos, Kurz. Jkr. 1V. LP, VII, I, 1024, 1.

3. Aizputes apgabalā Brīvzemnieka « Sborņik» . LP, VII, I, 1024, 2.

4. Jānis Dīcmanis Lieģos. «Pasaku vācelīte» . LP, VII, I, 1024. 3.

5. K. Lamberts Jēkabmiestā. Latvju kultūras kr.

6. A. Rode no Žanas Cimzietes Raunā. J. A. Jansona kr.

7. M. Garkolne no Ks. Vaickaļa Jāsmuižā.

8. Kleķeru Kārlis Ķēčos. zin. Kom. kr. LP, Vl, 231,30; 26.

9. Vilis Ozoliņš no Mades Ozoliņas Vestienā. LP, VII, I. 1040, 1.

10. Emsiņu Gasiņš Susējā. Zin. Kom. kr. LP, VI, 229, 30, 22.

11. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos, Kurz. Jkr. IV. LP, VII, I, 1117, 8.

12. Augšsperis Jūdažos. « Balss» 1889. nr.5. LP, VII, I, 1l17, 9.

13. Fr. Reķis Rendā. Brīvzemnieka «Sborņik», 93, 69, 14. LP, VII, I, 1118, 10.

14. K Rozenbergs Talsos. P. Kundziņa kr.

15. A Bīlenšteins Dobē. «Mag. XIV. B.» LP, VII, l, 1080, 4

16. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1081, 5.

l7. Maksims ar skolotāju Pelēku Araišos. LP, VII, I, 1084, 6.

18. Pēteris Ozoliņš Gulbenē. LP, VII, I, 1082, 7.

19. A. Bīlenšteins Ilē. Magazin XIV. B. LP, VII, I, 1084, I3.

20. Mežmalietis Lubānā. «Balss» 1887. g. nr. 24. LP, VII, I, 957, 18.

2l. J. Krūmiņš Sesavā. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 236, 30, 32. p i e z.

22. E. Ozoliņa Zentenē.

23. H. Skujiņa Smiltenes pag.

24. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

25. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

26. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

27. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

28. M. Bīlande Talsos. P. Kundziņa kr.

29. Fr. Brīvzernnieks Aizputē. «Sborņik». LP, VII, I, 1061, 1.

30. Ņīna Gruzna no A. Putniņas Plāterē.

31. St. Mūrnieks Viļānu apkārtnē. Latvju kultūras kr.

32. P. Bērziņa «Lasāmā grāmata» 99. LP, VII, I, 1147. 3.

33. V. Zacharska no 103 g. v. A. Šuša Makašānu pag. V. Podis kr.