1. A. 302. .1. Bankins "Šis un tas" II, 1875, 21.

2. A. 302. Nameitu Juris Diž-Drogas Pileniekos. Jkr. V. 54, 89. I. p. LP, VI, II, 23, 7. AŠ, II, ,100n.

3. A.302. J. Ezers no Zveju Ferdinanda Gramzdā. Jkr. V, 3. 129. 1. p. LP, VII, II, 23, 3. AŠ, II, l000.

4. A.302. A. Bīlenšteins 1863. g. no Jāņa Pelca Kalnadzirkantos Jaun-Aucē. LP, VI, 77, I. A5, II, 100v.

5. A. 302. A. Bīlenšteins 1863. no Lavīzes Šmēles Jaun Aucē. LP, VI, 77, II. AŠ, II, 100u.

6. A. 302. Pēterupē, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 77, III, AŠ, 11, 100z.

7. A. 302. Avotiņš Iģenē. LP, VI, 77, III. piez. AŠ, II, 100z piez.

8. A. 302. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, III, 2.

9. A. 302. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP, IV, 53.

10. A. 302. A. Bīlenšteina kr, 1864. Ērgļos. LP, VI, 11, 21.

11. A. 302. A. Pētersens Talsos, T. Dzintarkalna krājumā.

12. A. 518. 3a2. J. Dīcmanis Lieģos, lejas Kurzemē, "Pasaku vācelīte", 1891, 14.

13. A. 552. 518. 302. P. Ti1tiņš Erbērģē. LP, IV, 47, l. AŠ, II, 100b.

14. A. 552.518. 302. Pogu Jānis Bramberģos, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 131, 4. AŠ, II, 100e.

15. A. 552. 302. M. Šiliņa Talsu apr., A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 131, 5. AŠ, II, 100f.

16. A. 552. 518. 302. Māturu Atis Grāvendālē. LP, VI, 131, 6. AŠ, II, 100g.

17. A. 518, 552. 302. Maksims un Pelēks Āraišos, LP. kr. LP, VII, II, 23, 5.

18. A.552.518. 302. J. Dīcmanis Lieģos, leias Kurzemē, "Pasaku vācelīte" 1891, 24.

19. A. 552. 302. E. Aizderdzis Gulbenē. LP, VI, 131, 11. AŠ, II, 100i.

20. A. 552. 302. K. Kaņepe D u r z u p ē. LP, VI, 131, 8. AŠ, II, l00j.

21. A. 302. Berlīns Durzupē, LP, VI, 131, 8. piez.

22. A. 552. 302. R. Vu1fs Ūsiņos. LP, VI, 131, 9. AŠ, II, 100k.

23. A. 502. 302. Kalniņš Cenas muižā, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 131., 7.

24. A. 552. 302. Saržants ar Edu Ķirsteini Iģenē. LP, VII, II, 23, 4.

25. A. 302. Skolniece B. Grebeža Eglūnē, R. Tabines kr.