1. A. 304. LP. Džūkstē - Pienavā. LP, I, 30. AŠ, II, 96e.

2. A. 304. K. Ansons Vētrenieku Bičulos, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 125, 13. AŠ, II, 96c.

3. A.304. J. Puļkovskis Mežotnē. LP, VI, 125, II.

4. A. 304. G. Dandenis Gatartā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 125, l5. AŠ, II, 96b.

5. A. 304. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 105.

6. A. 304. A. Lerchis-Puškaitls Džūkstē-Pienavā, LP, I, 106.

7. A. 304. J. Saržants Iģenē. LP, VI, 125, 2. AŠ, II, 96d.

8. A. 304. E. Ģeidāne Līvānos, J. Rupjā kr.

9. A. 300. 304. Pogu Jānis, Bechmanis 1880. Bramberģos, Brīvzemnieka kr. LP, Vl, 125, 16. AŠ, II, 96h.

10. A. 300. 304. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, Vl, 125, 8.

11. A. 303. 304. V. Vīdneris Skrundā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 125, 10. AŠ, II, 96a.

12. A. 304. 516. K. Ieviņš Nogalē. LP, VI, 125, 7a.

13. A. 425A. 313. 304. K. Ieviņš Nogalē. LP, 125, 7b.

14. A. (313). 570. 304. Lutriņos 1872. g. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 125, 14.

15. A. 304. Kreicberģis Dzirciemā. LP, VI, 125, 19.

16. A. 327B. 304. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģos. LP. V, 3, 5.

17. A. 327B. 304. Brambērģos. LP, V, 3, 5. plez.