1. A. 570. Māturu Atis, Grāvendālē. LP. VI, 995 (147).

2. A. 570. Skolnieks J. Atteka no P. Silenieka Nīcas Banažu ciemā, Mielavu mājā, K. Lielozola kr.

3. A. 570. Skolnieks A. Kurps Nīcā, K. Lielozola kr.

4. A. 570. J. Henniņš Sasmakā.

5. A. 570. J. Bankins "šis un tas" II, 1875, 14.

6. A. 610. 570. A. Lerchis Puškaitis Džūkstē - Pienavā. L. P. I, 100 (65).

7. A. 570. Štrauss Ērberģē. L. P. IV, 222 (57, 2).

8. A. 570. V. Barkovskis no P. Češļas Sakstagala pag. Līpuru ciemā.

9. A. 570. A. Briedis Ērgļos. Zin. Kom. kr. L.P. VI, 884, (131, 13).

10. A. 570. Alfreds, Tautas pasakas, 1893, 3 (1).

11. A. 570. Krēsliņu Jānis Malienā. "Latv. teikas" I, 1888, 17. L. P. VII, II, 28, 2. 3.

12. A. 570. N. Rancāna kr. Latgalē.

13. A. 570. L. Uļjāna Latgalē, Latvju kultūras kr.

14. A. 311. 570. No Seces. L. P. V, (116, 3).

15. A. 570. 592. F. Ankipāns no 73 g. veca P. Porņaka Ludzas apr. Latvju kultūras kr.

16. A. 570. V. Zacharska no G. Vrubļevska Kapeņu pag. Latvju kultūras kr.

17. A. 570. V. Zacharska no J. Fiļša Rēzeknē. Latvju kultūras kr.