Laima.

l. Celmiņu Kārlis Lubānas Nagliņos. M. Celmiņa kr.

2. Marta Kerzuma no E. Mužikas Rīgā.

3. Jānis Greblis no 78 g. v. Māras Upītes Aizkraukles pagastā.

4. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

5. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 122, 93.

6. Lerchis -Puškaitis Dzūkstē-Pienavā. LP, I, 123, 94.

7. V. Visocka no Z. Rasnās Sakstagala pag. Latvju kultūras kr.

8. A Lerchis-Puškaitis no 76 g. v. Kaspara Čipiņa Džūkstē. LP, Vl, 187, 15, 1.

9. Juris Bērzaunes Zīdaros, 1865. g., A. Bīlenšteina kr. LP, Vl, 999, 150.

10. K. Blaus Ērgļos. LP, V, 82, 17. 2.

11. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

12. Celmiņu Kārlis Lubānas Nagliņos. M. Celmiņa kr.

13. Celmiņu Kārlis Lubānas Nagliņos. M. Celmiņa kr.

14. Kārlis Skujiņa no M. Blodziņas Smiltenes pag.

15. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

16. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

17. J. Bajāris Meņģeliešos. LP, V, 82, 17, 1.

18. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, Vl, 49, 51.

19. A. Lerchis-Puškaiti. no R. Vulfa Džūkstē. LP, VlI, I, 361, 3.

20. Skolniece Elvīra Priediņa no 79 g. v. L. Andersones no Stendes pagasta.

21. Andrejs Vaskis Tukumā.

22. Stanislavs Rasnacis Daugavpils Kolupē. J. Rupjā kr.

23. J. Bankins, «Šis un tas», I, 1872, 38.

24. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšos. LP, Vll, I, 305, 4.