1. Kārlis Mačulāns no Pēteŗa Grābekļa Lašos. LP. VII, I, 912.

2. Jānis Treimanis Kr. Bērzniekos. Jkr. V. LP, VII, I, 916 1.

3. Audzis Inciemā. Jkr. II. LP, VII, I, 926, 4.

4. Kraujš Jaun-Rozē. D. Ozoliņa kr. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 919, 1.

5. Jansonu Jānis Liel-Platonē. LP, VII, I, 925, 1.

6. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka «Sborņik» . LP, VII, I, 909, 1.

7. Kārlis Mačulāns no Pēteŗa Grābekļa Lašos. LP, VII, I, 926, 5.

8. Krēsliņu Jānis Malienā. «Latviešu teikas», I, 9.

9. Skolnieks R. Ennīts no 56 g. v. Jūlas Ennītes Jaunlaicenes pag.

10. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

11. V. Visocka no Z. Rasnās Sakstagala pag. Latvju kultūras kr.

12. H. Skujiņa Aumeistetŗu pag.

13. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

14. Liepiņš Engurē. LP, V, 125, 44, 7.

15. H. Skujiņa Smiltenē.

16. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāsti», 1902, 94, 20.

17. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāsti», 1902, 108, 22.

18. A. Smagars Līksnas pag.

19. Jānis Treimanis Bērzniekos. Jkr. V. LP, VII, I, 855, 3.

20. B. K ļ a v i ņ š M ā l u p ē. LP, VII, I, 904, 6.

21. Kārlis Skujiņa no 60 g. v. K. Koņītes Smiltenē.

22. H. Skujiņa Bilskas pag.