1. J. Kraujš Jaun-Rozē. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 913, l.

2. S. Mazjānis Jaun-Rozē. LP, VII, I, 913, 2.

3. Audzis Inciemā. Jkr. II. LP, VII, I, 913, 3.

4. Egle Gulbenē. LP, VII, I, 914, 4. u. 5.

5. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, VII, I, 914, 6.

6. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

7. G. Zommers Gulbenē. LP, VII, I, 915, 7

8. B. Kļaviņš Mālupē. LP, VII, I, 905, 6.

9. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

10. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

11. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

12. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 126, 44, 11.

13. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 126, 44, 10.

14. J. Ilsters Vestienā. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 878, 4

15. Audzis Inciemā. Jkr. II. LP, VII, I, 927, 1.

16. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

17. K. Jansons Pļāņos.

18. A. Gari-Juone no 60 g. v. Putnu Broņislava Kokorevas pag.

19. A. Gari-Juone no 80 g. v. Lazdiņu Zuzanas Domopole.