1. A. 301B. A. Ģēģeris Vec-Piebalgā, Brīvzemnieka Sborņik 99. LP, VII, II, 19, IV, 4.

2. A. 301B. Aizputē, Brīvzemnieka Sborņik 99. piez. LP, VII, II, 19, IV, 4 piez.

3. A. 301B. J. Ozols Secē, Brīvzemnieka Sborņik, 99 piez. LP, VII, II, 18, 6.

4. A. 301 B. (650 A.) J. Bergmanis Bārtā, Magazin der Let. - Lit. Gesellschaft, XVIII, 1887, 17.

5. A. 30lB. No Veronikas Rausānes dzim. 1829. g. Ludzas apr. Stiglovas draudzē.

    W.Werzyho, Podania Lotewskie, 1892, 3.

6. A. 3(IIB. M. Kopipš ar R. Bēraiņu, Slokā. LP, VI, ils, Zi, AŠ, II, 87 a.

7. A. 301B. J. Egle Gu1benē. LP, VI, I 15, 14 turp. AŠ, II, &7b.

8. A. 3018. No Gulbenes. LP, VI, 115, 14 piez.

9. A. 301B. D. Ozoliņš, Jaun-Rozē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 2. AŠ, II, 87 c.

10. A.301 T3. 300. K. Ābele 1864. Valkas apkaimē, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 115, 31, AŠ, II, 93.

11. A. 301B. Vīkselē. LP, VI, 115, 31 piez. AŠ, II, 93 piez.

12. A. 3O1B. 'T. Štaueris Iecavā. LP, IV, lv, 5. AŠ II, 87e.

13. A. 650 A. 30t B. J. Gobziņš Durzupē. LP, IV, 1, 4 v. A5, II, 8i f.

14. A. 650 A. 301 B. Taupmanis Rudbāržos. LP, IV, 1, 6 v. AŠ, II, 87 g.

15. A. 341B. T. Kārkluvalks no Elizes Gūtmanes Rikterē, LP, VII, II, 19, IV, 8.

16. A. 301B. L. Makevica Nogalē. LP, VI, 115, 24 t u r p. AŠ, II, 87 d.

17. A. 301B. Nogalē. LP, VI, 115, 20 p i e z.

18. A. 301B. Aizkrauk1ē. LP, VI, 115&127;, 24 t u r p. AŠ, II, 90k.

19. A. 301B. Skolnieks J. Čyučs Preiļos, N. Rancāna kr.