1. A. 325. J. Bankins "Šis un tas" II, 1875., 8.

2. A. 325. P. Razs, "Skolas - maize". II, 8.

3. A. 325. 301. K. Tarzieris, Druvienā, Brīvzemnieka kr. 47. LP, VII, II, 22, 3, 4.

4. A. 325. J. Dīcmanis, Lieģos. "Pasaku vācelīte" Nr. 11. LP, VII, II, 22, 3, 1.

5. A. 325. K. Žiema, Ozolniekos, pie Jelgavas. LP, III. 12. AŠ, III, 5a.

6. A. 325. Juris Upīte, Lubānas Sipiņos, Kultūras balss kr. AŠ, III, 5b.

7. A. 325. K. Bramanis, Rīgas apkārtnē, Brīvzemnieka kr. LP, 136, 2. AŠ, 5c.

8. A. 325. M. Šiliņa, 1897. g. Tukuma apriņķa Slampē. LP, VI, 136, 2. piez. AŠ, III, 5d.

9. A. 325. J. Holanderis, Madalienā, Zin. kom kr. LP, VI, 136, 1. AŠ, III, 5e.

10. A. 325. A. Lerchis -Puškaitis, Džūkstē-Pienavā. LP, , 8. AŠ, III, 5f.

11. A. 325. A. Tērauds 1863. g., Ērgļos, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 136, 5. AŠ, III, 5g.

12. A 325. F. Dunovs Bauskas apr. Grienvaldē. LP, VI, 136, 5. piez. A. III, 5h.

13. A. 325. R. Vulfs, Ūziņos. LP, VI, 136, .4. AŠ, III, 5i.

14. A 325. H. Skujiņa (Andrs Ziemelis) Aumeisteŗos.

15. A. 32. Līna Čapa, Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

16. A. 325. 303. Jēkabs Gaumīgs, Valkā, A. Bīlenšteina kr. LP, VI 136, 6. AŠ, III, 5k.

17. A. 553. 313. 325. W. Weryho "Podania lotewskie" 1. Varšavā, 182. g. No poļu valodas tulkota.

18. A. 325. Teicēja 76 g. veca J. Staleidzāne, Atašienes pag., Kultūras balss krājumā.