1. A. 465. A. J. Sproģis Koknesē. Rkr II, 109 Brīvzemnieka kr. 106. LP, VII, II, 25, I, 1.

2. A. 465. A. M. Šiliņa Tukuma tuvumā 1875 g. A. Bīlenšteina krājumā. LP, VI, 1059 (7).

3. A. 465. A. V. Vīdneris Skrundā, LP, V, 323 (142, 2).

4. A. 465. A. A. Bīlenšteins Plepeniekos pie Dobeles LP, VI, 1053 (134; 4).

5. A. 5. A. Līdaku Jēkabs ar Juri Liel -Iecavā. LP, V, 330 (142, 4).

6. A. 465. A. A. Bilenšteins Jaun-Aucē. LP, VI, 1057 (154,5).

7. A. 465. A. J. Trejs Saukā. LP, V, 327 (142,3).

8. A. 465. A. Žiema ar Birģeri Mežotnē. LP, V, 329 (142, 3 piez.).

9. A. 46. A. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 59. g. veca Augusta Kārkliņa Mēru pag.

10. A. 45. A. V. Potašs Latgalē. Kultūras balss kr.

11. A. 465. A. Teicējs 67 g. vecs A. Kovaļevskis Bebrenē.

12. A. 465. A. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģniekos. LP, V, 319, (142. 1).

13. A. 465. A. Piperu Augusts Briedis, Ērgļu Piparos. Zin. kom. kr., LP, VI, 1047 (2).

14. A. 465. A. 761. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP VI, 1045 (154 1).

15. A. 46. A. 761. Māturu Atis Grāvendālē. LP, VI, 1064 (3).

16. A. 465. A. 400. A. Bīlenšteins 1863. g. no J. Pelča Jaun - Auces Kalna Dzirkantos. LP, VI, 1048 (3).

17. A. 465. A. 302. M. Šiliņa Vīkselniekos, A. Bīlenšteina kr. LP, VI. 1062 (8).

18. A. 465. A. I.. Uljaņa Latgalē Kultūras balss kr.

19. A. 465. A. L. Uļjaņa Latgalē. Kultūras balss kr.