1. R. Borkovskis Pildas pag. Teikas par Dievu, 77, 100.

2. M. Ārons Bērzaunē. LP, V, 36.

3. Alfrēds. "pasakas"29, 12. LP, VIl, II, 51, 1, 9.

4. M. Spriņģis Kokneses apkārtnē. Etn. II, 1892. 80. LP, VlI, II, 51, 1, 2.

5. B. Riekstiņš Cesvaines pag. Teikas par Dievu, 76, 98.

6. K. Tīģeris no 67 g. v. E. Smilģes Kuldīgas apr. Lutriņu pag. Teikas par Dievu, 74, 95.

7. Siliņu Hilda no N. Morgenšternes Penkules pag.

8. J. Kalniņš Druvienā. Etn. IV, 1894. LP, Vll, II, 52, 1, 1.

9. K. Blaus Ērgļos uzr. Brīvzetnnieka Sborņik, 11, 10. LP, Vll, II, 52, 1, 2.

10. Fr. Fišers Krūtē. LP, VII, II, 52, 1, 3.

11. Runtuļu Vilis Vilcē. Jkr. V, 14, 6.

12. P. Šmits Raunā.

13. J. Linabergs Saukā.

14. Skolniece D. Sūbre no 60 g. v. K. Riekstiņa Cēsu apr. Madlienas pag. Teikas par Dievu, 75, 96.

15. J. Kriķis Startos. Etn. I, 1891, 119. LP, VII, II, 52, 1, 4.

16. K. Corbiks no P. Ozoliņa Nēķinā.

17. K Jansons Trikātas Plāņos.

18. V. Brikule Rēzeknes Viļānos, R. Tabines krājumā.

19. Blīdenē. Etn. I, 1891, 152. LP, VlI, Il, 51, 1, 5.

20. J. Rubenis Ērgļos.

21. Ēdolē. Etn. I, 1891, 152. LP, VIl, Il, 51, l, 6.

22. Jānis Ābels Vekšos valkas apkaimē, 1864. g. A. Bīlenšteina kr. LP, Vl, 289, 64.

23. Fr. Apriķis Aizputes-apr. Nīkrāces pag. Teikas par Dievu, 78, 102.

24. P. Abuls Trikātā.

25. Runtuļu Vilis Vilcē. Jkr. V, 14, 7. LP, VlI, Il, 52, 1, 8a.

26. K. Blaus Liepkalnā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, Il, 52, 1, 8b.

27. LP, Vll, II, 52, 1, 8c.

28. P. P. Vītoliņš Lubejā. LP, VII, II, 57, 1, 4.

29. J. Mūrnieks Lejas pag. Brīvz. kr. 1879. LP, VlI, Il, 52, l, 11.

30. Bērzaunē. Etn. I, 1891, 55. LP, VlI, II, 52, 1, 12.

31. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

32. Talseniešos. Etn. III, 1893, 15. LP, VlI, II, 52, 1, 13.

33. M. Andžāne Ludzas apr. Šķaunes pag. Teikas par Dievu, 18, 101.

34. R. Tabine vispārīgi Latgalē. Šī pasaka ir tulkota arī poļu valodā 1891. g. Krakavā. "Lotysze Inflant Polskich -zgmini Vielonskiej powiatu Rzežyckiego".

35. I. Spalviņš. Etn. IV, 1894. LP, VlI, Il, 52, 1, 14.

36. C. Apšenieks no 55 g. v. A. Griškas Jaunlatgales Bērzpils pag. Teikas par Dievu, 79, 103.

37. E. Kauķis Litenē. LP, Vll. Il, 52, l, 10.

38. LP, V, 35, 23.

39. P. Šmits Raunā.

40. Etn. IlI, 1893, 64. LP, VlI, Il, 52, 1, 9.