Saule, Mēness un Vaŗavīksnes.

1. Jānis Ozols Aizkrauklē. LP, V, 111, 40.

2. J. Ozols Daugavas malā. Brīvzemnieka "Sborņik", 5, l. LP, Vll, Il, 54, 1b.

3. Brīvzemnieka «Sborņik», 5, 1. LP, VIl, Il, 54, lc.

4. M. Starķis Lielvārdē. LP, V, 51, 8.

5. Ķ. Tarzieris Druvienā. Etn. I, 1891, 55. LP, Vll, II, 54, la.

6. K. Blau's Ērgļos. Brīvzemnieka «Sborņik», 11, 8. LP, VlI, Il, 54, 1, 3.

7. No J. A. Jansona krājuma Nogalē.

8. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

9. R. Tabine vispārīgi Latgalē. Šī pasaka ir nodrukāta arī poļu valodā Krakavā 1891. g. «Lotysze Inflant Polskich - z gmini Vielonskiej, powiatu Rzežyckiego.»

10. H. Skujiņa Smiltenes pag.

11. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 80 g. v. Annas Putrāles Aumeisteŗos.

12. Pločkalns ar Vīdneri Skrundā. Brīvzemnieka «Sborņik», 11, 9. LP, VII, II, 42, lc.

13. J. Kalniņš Ozolniekos pie Jelgavas Ikr. 142, ll. LP, VlI, II, 42, lb.

14. J. Kemers Mēdzulā. Etn. IIl, 1893, 128. LP, VlI, Il,48,1a.

15. Ozols Saukā. LP, V, 110, 39, 2.

16. Ozols Saukā. LP, V, 110, 39, I.

17. M. Irbe Rīgā. Teikas par Dievu, 12, 110.

18. A. Lindāns Kapiņos, R. Tabines krājumā.

19. H. Lindberga Rauna. A. Bērzkalnes krājumā.

20. H. Lindberga Veselauskā. A. Bērzkalnes krājumā.

21. V. Ašmane Nītaurē. J. A. Jansona kr.

22. Jūlius Rubenis Gulbenē. LP, Vll, II, 54, 1, 4.

23. V Zacharska no M. Freimanes Makašānu pag.

24. Jūlius Egle Gulbenē.