1. K. Mazulis Lugāžos. LP, VI, 110, 14.

2. S. Mazjānis Jaun-Rozē. LP, VI, 11, 17.

3. Kārlis Mačulāns Baltāsmuižas (Weissensee) Lesiņos, Ilūkstes apr. LP, VIl, I, 829, 1.

4. Āronu Matīss Liezerē. Drachen-Mythus, 35, 46.

5. Āronu Matīss Liezerē. Drachen-Mythus, 29, 40. LP, Vl, 77, 43.

6. Celmiņu Kārlis Lubānas Nagliņos.

7. Apsē, Lodenhof (Vidz.). Drachen-Mythus. 15, 15. LP, Vl, 70, 19.

8. Grāvendāliešos Drachen-Mythus, 18, 22. LP, VI, 71,26.

9. A. Doks Dzelzavā. Drachen-Mythus, 2, 29.

10. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāsti», 1902, 82, 16.

11. O. Ancelāne Secē. Latvju kulūras kr.

12. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

13. Pēteris Krievāns no Krievānu Annas Ilūkstes Dūnaviešos. LP, VII, I, 720, 1.

14. Kārlis Mačulāns no J. Poriņa Lašu pag., Zvirbuļu mājās. LP, Vll, I, 720, 2.

15. Kārlis Mačulāns no J. Poriņa Lašu Zvirbuļos. LP, VlI, I, 721, 4.

16. Andrejs Lindē. Zin. Kom. kr. LP, VlI I 721, 5.

17. Freibergs Lībadzniekos. LP, Vll, I, 721, 6.

18. Skolotājs Braslinš Latgales Stružānos. Drachen-Mythus, 64, 105. LP, Vl, 93, 84.

19. J. Banazis Nīcā. K. Lielozola kr.