l.  V. Jakans Gārsienā. Latvju kultūras. kr.

2. Krēsliņu Jānis Alsviķu pag. «Teikas iz Malienas», I, 28, 15. LP, VII, I, 497, 6.

3. Saržantu Krišus Blīdenē. Jkr. II LP, VII, I, 498, 10.

4. A.Lerches-Puškaitis no Kaspara Čipiņa Džūkstē.LP, VII, I, 465, 1.

5. Kr. Saržants Blīdenē. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 465, 3.

6. Pēteris Sebeža Gulbenē. LP, VII, I, 473, 5.

7. G. Jānis no Kārļa Kuplā Vatrānē. Etn. II, 1892. LP, VII, I, 473, 6.

8. K. Blaus Ērgļos. Brīvzemnieka «Sborņik», 6, 2. LP, VII, I, 475, I.

9. Deļļu Hugons-Salncietis Kārzdabā. Jkr. IV, LP, VII, I, 475, 2.

10. Silamalas Vaivariņš Inčukalnā. «Balss», 1890. g. nr. 6. LP, VII, I, 489, 4.

11. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

12. Naudīšnieks Naudītē. «Balss», 1888. g., nr. 40.. LP, VII, I, 478, 8.

13. Krēsliņu Jānis Malienā. «Latviešu teikas,» I, XV, 2.

14. Arv. Porietis Secē. Latvju kultūras kr.

15. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

16. L.Žagata Lielvārdē. A. Bērzkalnes krājumā.

17. M. Garkolne no J. Gagas Jāsmuižas pag. Latvju kultūras kr.

18. N. Rancāna skolnieks no 85 g. v. B. Zdanovskas Ozolmuižas pag.

19. H. Skujiņa Aumelsteŗu pagastā.

20. M. Garkolne no V. Dzeņa. Latvju kultūras kr.

21. Kalniņu Emīlija Udzē. Jkr. IL LP, VI, 55, 57.