1. Miļunu Pēcis Pestelišķos pie Žeimes, Kauņas guberņā. Jkr. IV. LP, VII, I, 52, 1.

2. J. Atteka no 42 g. v. M. Dukātes Nīcā.

3. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

4. K. Pētersons no 100 g. v. Līzes Sermulienes Līvbērzē. LP, VII, 1, 51, 1.

5. A. Opsenbergs no P. Gedrovices Dobelē.

6. Jansonu Paulis Dzirciemā. Jkr. IV, LP, VII, I, 58, 16.

7. Kārlis Bika Gaujienā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 58, 17.

8. - ts Ērgļos. «Balss», 1888. g., nr. 32. LP, VII, I, 58, 18.

9. J. Zommers Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 74, 24.

10. Dr. J. Ozoliņš dzirdējis priekš gadiem 50 Vietalvas pagastā no sava tēva.

11. Gaiķu Fricis. Zadiņš, Rudbāržos. Zin. kom. kr. LP, VI, 40, 4, 12.

12. Miļunu Pēcis pie Žeimes. Jkr. IV. LP, VII, I, 54, 2.

13. J. Johansone Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

14. Jānis Gavars Daugavpils Preiļos. J. Rupjā kr.

15. H. Lindberga Raunā. A. Bērzkalnes krājumā.

16. J. A. Jansons Nogalē.

17. P. Šmits no P. Zeltiņas Leišmalē.

18. Runtuļu Vilis Vilcē. Jkr. IV. LP, VII, I, 53, 2.

19. J. Hollanderis Madaliņas dr. Zin. Kom. kr. LP, VI, 37, 4, 6.

20. Upciemu Milda-Skaidrīte no Annas Rastagas. Zin. kom. kr. LP, VI, 41, 4, 13.

21. R. Štālberga Pienavā.

22. Silamalas Vaivariņš Inčukalnā. «Balt. Vēstn.» piel. 1890. LP, VI, I, 57, 12.

23. A. Lerchis-Puškaitis no 70 g. v. Kaspara Čipiņa. LP, VII, I, 54, 1.

24. E. Poriete Gulbenē. A. Aizsila kr.

25. E. Priediņa no 97 g. v. māmiņas Rendas pag.

26. K. Mačulāns no J. Poriņa Lašu-Zvirbuļos. I.P, VII, I, 59, 19.

27. K. Mačulāns Lesiņos, Baltā muižā (Veissensee) LP, VII, I, 59, 20.

28. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI , 38, 4, 10.

29. Runtuļu Vilis Vilcē. Jkr. IV. LP, VII, 69, 3.

30. Runtuļu Vilis Vilcē. Jkr. IV. LP, VII, I, 68, 1. u. 2.

31. H. Skujiņa no 73 gadi vecās Marijas Āboliņas Aumeisteŗos

32. A. Gari-Juone Domopolē.

33. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

34. Bērziņš Piebalgā. «Balt. Vēstn.» piel. 1894. LP VII, I, 75, 26.

35. A. Lerchis-Puškaitis Ķūķeniekos. LP, VII, I, 75, 29.

36. A. Vasķis Tukumā.