l. Kārlis Mačulāns no Kr. Bērtulāna Lašos. LP, VII, I, 44, 23.

2. J. Simenovs Dolē Brīvzemnieka «Sborņik», 143, 98. I.P, VII, I, 35, 8.

3. Eduards Ēķis Džūkstē. LP, VII, I, 34, 6.

4. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 37, 4, 7.

5. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, VI, 46, 4, 22.

6. P. Šmits no P. Zeltiņas Vidzemes Katrīnas draudzē.

7. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

8. H. Skujiņa Smiltenē.

9. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

10. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras kr.

11. H. Skujiņa Bilskas pag.

12. E. Poriete Lubānā, A. Aizsila kr.

13. Ž. Bergmanis Kurzemes vidienā.

14. J. A. Jansons Nogalē.

15. A. Gari-Juone no 50 g. v. Apses Kokorevas pag.

16. E. Šneiders no 69 g. v. A. Veidiņa Alūksnē.

17. E. Šneiders Alūksnē.

18. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē, Zin. Kom. kr. LP, VI, 38, 4, 8.

19. A. Kalniņa Jaun-Piebalgā, Folkloras kr.