l. Alūksnē Zin. Kom. kr. LP, VI, 183, 2.

2. Gustavs Pociemā. Etn. I, 1891. Lp, VII, I, 975, 4.

3. Raudaviete Bērzaunē. Etn. III, 1893. I.P, VII, I, 949, 2.

4. Briežu muižā. LP, VII, I, 949, 4.

5. Legzdu Ingus Priekules Asītē. Jkr. IL LP, VII, I, 949, 5.

6. Raudaviete Bērzaunē. Etn. III, 1893. LP, 950, 6.

7. J. Ezers no Jāņa Kļavas Kalētos. Jkr. V. LP, VII, I, 950, 7.

8. P. Siliņš Siguldā.

9. Taisnaitis Meņģelē. Rota 1885. g. nr. 10. LP, VII, I, 952, 9.

10. Treimaņu Jānis Bērznieku Dzeņos. Jkr. II. LP. - VII, I, 971, 2

11. Kanaviņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 965, 7.

12. M. P. Lodziņš Jaun-Sērpilī. LP, VII, I, 974, 1.

13. K. Bankers no Kretulnieka Kursīšos. LP, VII, I, 975,2.

14. H. Skujiņa Blomu pag.

15. Skolnieks A. Jurķis Nīcā. K. Lielozola kr.

16. Ernsts Kļaviņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I. 969,4.

17. Raudaviete Bērzaunē. Etn. III, 1893. LP, VII, I, 968, 2.

18. Anna Brigadiere Kalnamuižā (Tērvetē). LP, VII, I, 970, 5.

19. M. E. Bērziņš Umurgā. LP, VII, I, 970, 6.

20. Anna Miķīte. Z. Lancmaņa kr.

21. Skolnieks J. Mintiks Strenčos.