1. A. Bī1enšteins, l866. g. «Magazin» XIV. LP, VII, II, 74, 3.

2. H. Skujiņa Smiltenes pag.

3. M e ž m. l887. g. L u b ā n ā. LP, VII, II, 79, 2.

4. No kāda L. Bērziņa skolnieka Limbažos.

5. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos pie Jelgavas. Jkr. IV, 42, 35. LP, VII, II, 76, 3.

6. Labvēlis Aizkujā. «Balss» 1890. g. 9. nr. LP, VII, II, 76, 4.

7. Puķīšu Fricis Matkulē. Jkr II, 23, 6 LP, VII, II, 76, 5. Bienemann, «Livl. Sagenbuch», 134, l73.

8. M ē d z ū l ā. « B a l s s» , 1889. g. 10. n r. LP, VII, II, 76, 6.

9. M ē d z ū l ā. «B a. l s s» 1889. g. 10. n r. L P, VII, II, 76, 7.

10. Pabst, «Inland» 1851, 382. Bienemann, «Livl. Sagenbuch» 194, 233. LP, VII, II, 76, 14.

11. J. Dö ring, Sitz. Ber. d. Kurl. Ges. 1870, 400. Bienemann, «Livl. Sagenbuch» 193, 231. LP, VII, II, 76, 13.

12. Stopiņos. «Balss» 1894. g. 33. nr. LP, VII, II, 76, 8.

13. Gaigaliņš Āderkašos. «Balss» 1894. g. 30. nr, LP, VII, II, 76, 9.

14. Mācītājs Neilands Pēterupē. Bīlenšteina kr LP, VI, 218, 5.

15. Kārlis Ābele Valkas apg. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 218, 6.

16. Naudīšnieks Lustē. «Balss» 1887. g. nr 46. LP,VII,lI,76,10.

17. «B a l s s» 1887. g. n r. 53.18. M. Bērziņa Vaidavā.

18. M. Bērziņa Vaidavā.

19. Vaŗabalss Liepas muižā. «Balss» 1885. g. nr 35. LP, VII, II, 79, 1.