1. Fr. Kalniņš, Liepupes draudzes Perniģeles pag., Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 61 (l).

2. A. Bergmanis Ķūķenieku Libartos. LP, VII, I, 61 (l) piez.

3. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 9i.

4. Juris Upīte Gatartiešu Mīlakšos, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 62 (2).

5. Purgalis Liepupē. LP, VII, I, 62 (3).

6. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. II, 1892, 39. LP, VII, I, 62 (4).

7. V. Vīdneris Skrundā. LP, V, 9, 34.

8. Raiska Jaun-Brenguļu pag. LP, V, 9, 37.

9. J. Rubenis Ērgļos.

10. A. 476. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Bilskā.

11. A. Kalniņa Jaun-Piebalgā, Folkloras krātuvē.

12. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 114.

13. K. Jansons Plāņos.

14. V. Zacharska no A. Rečas Silonu pag.

15. Teicēja 35 g. veca J. Strode.

16. F. Pinne Stūreniekos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 018 (7).

17. Dandenis Gatartā. LP, V, 137, 46, 18.

18. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

19. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos,

20. Krēsliņu Jānis Malienā. "Latv. Teikas" II, 10.

21. J. Rubenis Ērgļos.

22. J. Rubenis Ērgļos.

23. P. Š no P. Zeltiņas Rīgā.

24. P. Š. no P. Zeltiņas Ikšķilē.