1. A. 480. Z. Jankovskis Jelgavas apkaimē, A. Bīlenšteina kr. LP, VI 824 (9).

2. A. 480. Skolniece M. Upmale no 68 g. vecas Sprinces Nīcā. K. Lielozola kr.

3. A. 480. 510. A. Brīvnieku Liesma no Elzbetes Olmanes Rumbeniekos. Jkr. V, 73 (43). LP, VII, II, 27, 7, 1.

4. A. 480. E. Rezevskis Irlavas apgabalā. LP, IV, 160 (33. 1).

5.  A. 480. P. Briediņš Durzupē. LP, IV, 161 (33, 2).

6. A. 480. K. Corbiks no V. Beķera Jelgavā uzrakstījis ar turienes izrunas savādībām.

7. A. 480.H. Skujiņa, Andrs Ziemelis. no Martas Kuplās Plāņu pag.

8. A. 480.H. Skujiņa, Andrs Ziemelis. no Martas Kuplās Plāņu pag.

9. A. 480. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģniekos. LP, VI, 824 (9. piez.).

10. A. 480 L. P. Džūkstē - Pienavā. LP, I, 45.

11. A. 480. Skolnieks J. Kļava no 64 r. vecas J. Ritenes Nīcā, K. Lielozola kr.

12. A. 480. A. Ozola Bauņu pag. J. A. Jansona kr.

13. A. 480. IZ. Pelns Žagares pagastā. LP VII, II, 27, 7, 2.

14. A. 480. Vilis Veidemanis Ūziņos LP, VII, II, 27 7 3.

15. A. 480. K. Blaus Ērgļos. Brīvzemnieka kr, 127. piez. LP, VII, II, 27. 7, 6.

16. A. 480. A. Lerchis- Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 138.

17. A. 480. N Rancāns Preiļos.

18. A. 480. K. Blaus Ērgļos. Brīvzemuieka kr, 127. LP, VII, II, 27, 5.

19. A. 480. J. Rubenis Ērgļos.