Ūsiņš.

1. E. Dinsberģis Dundagā. «Bērnu Pastiniekā» 1868. g, nr. 1. - 4. LP, VII, I, 310, 1.

2. Raudaviete Bērzaunē. D. Ozoliņa "Svētku laiki,", Etn. Il, 1892. LP, VII, I, 311, 6.

3. Vesmanis. "Balss", 1889. g. nr. 39. LP, VIl, I, 311, 8.

4. Fr. Mūrnieks Valkas apr. Lejas pag. Kurmjos. Brīvzemnieka kr. LP, Vll, I, 311, 9.

5. Reķis Rendā, Brīvzemnieka kr. LP, VlI, I, 312, 1l.

6. Mangaļu skolotājs V Ozoliņš Vestienā. LP, Vil, I, 313, 1.

7. P. Tortus Jaun-Laicenē. D. Ozoliņa "Svētku laiki". Etn. Il, 1892. LP, Vll, I, 314, 4.

8. K. Kalniņš Lilienfeldē. Brīvzemnieka kr. LP, Vll, i, 314, 4.

9. J. Kraujš Jaun-Rozē. D. Ozoliņa «Svētku laiki». Etn Il, 1892. LP, VlI, I, 315, 5.

10. Blūms Jaun-Rozē. D. Ooliņa «Svētku laiki». Etn. Il, 1892. LP, Vll, I, 316, 7.

11. E. Volters Rēzeknes Kaunātā.

12. A. Bīlenšteins Lubānā. «Johannisfest de Letten», 26. lpp. LP, Vll, I, 317, 12.

13. A. Lerchis-Puškaitis, Kr. Talsinieku pagastā, Cīruļu mājās. LP, Vll, I, 318, 16.

14. J. Kalniņš Garkalnē. Brīvzemnieka kr. LP, Vll, I, 318, 17.

15. D. Ozoliņš no J. Jasa Jaun-Rozē. D. Ozoliņa «Svētku laiki». Etn. Il, 1892. LP, Vll, I, 3l9, 1.

16. A. Lerchis-Puškaitis, V, 114, 42, 2.

17. P. Tortuss Jaun-Laicenē. D. Ozoliņa «Svētku laiki». Etn. Il, 1892, 104. LP, VlI, I, 364, 1.

18. Jānis Balodis Valkas apr. Lizuma Gūžīlu Vanagu mājā. Brīvzemnieka kr. LP. Vll, I, 352, 1.

19. J. Balodis Lizuma Gūžīlu m. LP, Vll, I, 353, 5.

20. J. Balodis Lizuma Gūžīlu m. LP, Vll, I, 353, 6.