1. Tapilnieks Kandavā. Jkr. II. LP, VII, I, 494, 9.

2. Marija Paule no 58 g. v. Annas Rācenes Lubānā. A. Aizsiļa kr.

3. Alīda Dragone Palsmanē.

4. H. Skujiņš no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanē.

5. II. Skujiņa Aumeisteŗos.

6. P. Šmits no P. Zeltiņas Rembatē.

7. Ārne Stukmaņos, Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 1313, 7.

8. E. 1884. g. «Balss» 51. n - rā LP, VII, 1310, 2a.

9. Dāvis Kārkliņš Kauguriešos. Brīvzemnieku kr. LP, VII, I, 1320, 2b.

10. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗu pagastā.

11. T. Bērziņš Krustpilī. Latvju kultūras kr.

12. K. Bika Gaujienā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1313, 8.

13. Zvaigžņu Andžs Ogrē. «Balss»1889., nr. 30. LP, VII, I, 1311, 3.

14. Pērsliņu Jānis Lazdonā. «Balss» l896., nr. 40. LP, VII, I, 956, 14.

15. Kr. Zīvers Valtaiķos. Brīvzemnieka «Sbornik» 22, 23. Bīnemaņa L. S. 5, 7. Andrejanoff Lett. Märchen, 18. LP, VII, I, 1311, 4.

16. Fr. Brīvzemnieka «Sborņik», 23. piez. LP, VII, I, 1312, 5.

17. J. Ozols Secē. Brīvzemnieka «Sborņiku», 24., Diez LP, VII, I, 1312, 6.

18. Latviešu Avīzes 1871., 46. E. F. Šönbergs.

19. J. Strazdiņš Embūtē. Laikrakstā «Tēvija»1900. g. 43. num. LP, VII, I, 1314, 9.

20. Koknesē. 1857. g. "Inland", 1887. Führer durch d. Dünathal, Fr. Bienemann "Livländ Sagenbuch", 71, 83. LP, VII, I, 1314, 10.

21. Melbāržu Mārtiņš Skultē. «Balss» 1891., nr. 37. LP, VII, 476, 4.

22. Talšu Augusts Vaitenbergā. «Balss», l889. g. nr. l6. LP, VII, I, 479, 12.

23. Lizumā uzr. 1876. g. "G. Vierhuff in Sitz. Ber. d. Rig. Alt. Ges." Fr. Bienemann "Livländ. Sagenbuch", 77. 93. LP VII, I, 1315, II.

24. K. Strēlerts Kandavā. Jkr. II. LP, VII, I, 1315, 12.

25. Talšu Augusts Valtenbergā. "Balss", 1889. g. nr. 16. LP, VII, I, 1316, 13.

26. Kln. Alojā. «Balss», 1887. g. n r. 39. LP, VII, I, 1317, 1.

27. L. F. Apukalnā. «Balss». 1891. g., nr. 29. LP, VII, I, 1317, 2.

28. K. Blau’s Ērgļos. Brīvzemnieka "Sborņik", 17, 17. I.P, VII, I, 1318, 3a.

29. Jūsmiņš Suntažos. «Balss», 1887. g., nr. 32. LP, VII, I, 1318, 3b.

30. M. P. Lodziņš Jaun-Sērpilī. LP, VII, I, 1319, 4.

31. Naudīšnieks Talsu apg. «Balss», 1886. g., 44. nr. LP, VII, I, 1319, 5a.

32. A. Bīlenšteins. Magazin XIV. B. LP, VII, I, 1319, 5b.

33. Krēsliņu Jānis Malienā. "Teikas iz Malienas", I, 24, 12. Bīnemaņa "Livländisches Sagenbuch", 80, 98. LP, VII, I, 1319, 6.

34. Šlipenbachs Dundagā, 1805. g. «Mitausche wöchentl. Unterhaltungen». Dr. Fr. Bienemann «Livländisches Sagenbuch», 63, 89. LP, VII, I, 1330.7.

35. S. V- ņš Jaunēniešos. 1889. g. "Balss", 21. nr. LP, VII, I, 1320, 8.

36. M. Ziediņa Dignājā. Latvju kultūras kr.

37. N. Skujiņa no A. Kauliņa Aumeisteŗos.

38. Elvīra Prudiņa no 97 g. v. māmiņas Rendas pag.

39. Skolnieks R. Maisiņš Streņčos.

40. Mācītājs Fīrhufs (Vierhuff), uzrakstījis iekš "Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte etc. 1876.", Rīgā, 1887., 54.

41. K. Jansons Plāņos.

42. J. Bakšs Aknišas pag. Latvju kultūras kr.