1. Fr. Reķis Rendā. Brīvzemnieka «Sborņik». LP; VII. I, 697, 1:

2. J. Ezers no R. Jaugieta Gramzdā. Jkr IV. LP, VII. I, 698, 2.

3. A. Lerchis- Puškaitis Džūkstē. LP, VI,13, 2, 1.

4. Talsos T. Dzintarkalna krājumā.

5. Alīse Leja no 52 g. v. Annas Rebaines Limbažos.

6. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

7. H. Skujiņa no 60 g. v. Pēteŗa Turķa Smiltenē.

8. Kārlis Mačulāns Lašos. LP, VII, 1, 710, 3.

9. H. Skujiņa Bilskas pag.

10. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

11. Plaudu Jānis Aizupes pag. Zin. Kom.kr LP, VI,19, 2,9.

12. A. Lerchis-Puškaitis no R. Bergmaņa Ķūķeniekos. LP, VII, I, 711, 8.

13. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

14. A. Gari-Juone no 60 gadi vecā Putnu Broņislava Kokorevas pag.

15. A. Gari-Juone no 60 gadi vecā Putnu Broņislava Kokorevas pag.

16. A. Gari-Juone no 49 g. v. Puduļu Helēnas Rēzeknē.

17. Z. Liepiņš Salacā.

18. M. Mālmeistere no 70 g. v. O. Krustkalnes Talsos.

19. M. Garkolne no 76 g. v. A. Kovaļevska Bebrenē.

20. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.