1. A. 567. Kreicberģis, Dzirciemā. LP. VI, 589 (117, 1).

2. A. 567. 566. Jansonu Jūla, Okteniekos pie Talsiem LP. LP. VI, 591 (117, 2).

3. A. 567. J. Upīte, 188&127;.g. Lubānas Sipiņos. M.Celmiņa kr.

4. A. 567. Skolnieks A. Piļāns, Eglūnā. N. Rancāna kr.

5. A. 567. N. Rancāna kr., Latgalē.

6. A. 567. Skolnieks K, Zaļāns, Eglūnā. N. Rancāna kr.

7. A. 567. Skolniece A. Puzova no 68 g. vecā Frichrokovska, Preiļos. N.Rancāna kr.

8. A. 567. Skolnieks A.Sapats no 64 g. vecās Liepiņas, Nīcā. K.Lielozola kr.

9. A. 567. 566  J. Henniņš no K. Freiberga, 1882. g., Sasmakā.

10. A. 567. J.Henniņš no K. Krūmiņa, 1879. g. Sasmakā.

11. A. 567. 519. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē - Pienavā. LP. I, 21 (3).

12. A. 735. 567. M.Šiliņa, Vikselniekos. A.Bīlenšteina kr. LP. VI, 598 (117,5).

13. A. 735. 567. 465. 571. Kārlis Saliņš, Jaun-Rozē. Brivzemnieka kr. LP. VI, 594 (117, 4)

14. A. 735. 567. A. Vaskis, Tukumā.

15. A. 735. 567. Skolnieks V.Juoņins no 85 g. vecās A.Skumbiņas, Daugavpils apr., Pustiņas pag.

16. A. 735. 567. V. Zacharska no J. Baranovska Silajāņu pag.

17. A. 567. 518. 303. R.Vulfs, Ūziņos. LP. IV, 3, 1.

18. A. 567. 303. J. Ozols, Saukā. Brīvzemnieka kr. LP. VI, 593 (117, 3).

19. A. 567. 303. F. Ankipāns no 50 g. vecā D. Seļecka, Rēzeknes apr. Latvju kultūras kr.

20. A. 303. (567). A. Bīlenšteins, Apriķos. Baltische Monatsschrift, 23 (1874), 343-347.