1. A. 675. J. Ozoliņš Lubānas Vecainiekos. M. Celmiņa kr.

2. A. 675. R. S t r a u s s E r b ē r ģ ē. LP, IV, 144 (30, 1).

3. A. 675. A u d z i s I n c i e m ā. Jkr. II, 31. LP, VII, II, 24, 4, 1.

4. A. 675. G o b z i ņ š D u r s u p ē. Jkr. II, 39, 11. LP, VII, II, 24, 4, 2.

5. A. 675. N o D u r s u p e s. LP, IV, 149 (30, 3).

6. A. 675. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 146 (30, 2).

7. A. 6715. J. Henniņš no K. Feldmanes l885. g. Sasmakā.

8. A. 645. Kārlis Skujiņa no Fridas Celmiņas Smiltenē.

9. A. 675. Skolnieks A. Sapats no 64. g. vecas Liepiņas Nicā.

10. A. 675. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 148, 126.

11. A. 675. E. Elksnītis no Līzes Lapaines Ikšķilē.

12. A. 675. Skolotājs B. Klaviņš Mālupē. LP. kr. LP, VII, II, 24, 4, 4.

13. A.675. Skolnieks F. Ozoliņš Krāslavā.

14. A. 675. P. Š. no P. Zeltiņas Rīgā.

15. A. 675. Skolniece M. Upmale no 68. g. vecas K. Sprines Nīcā.

16. A. 675. J. Johansone Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

17. A. 675. Uzrakstīta Līksnas pag. Latvju kultūras kr.

18. A. 675. 707. L. Uļjana no Teklas Saukanas Latgalē.

19. A. 675. 707. V. Borkovskis Eglūnā.

20. A. 675. 611. V. Zacharska no O. Opyncāna Birzgala pag. Latvju kultūras kr.

21.