1. A. 1600. Skolnieks J. Bernāts no A. Jušķevices Nicā, K. Lielozola kr.

2. A. 1600. O. Kanaviņš Gulbenē. LP, VI, 626 (120, 3).

3. A. 1600. Hiršmaņu Edžus Zaļeniekoa. Jkr. V, 32, 6. LP, VII, I, 839, l.

4. A. 1600. A. Zibens Rugāju pagastā.

5. A. 1600. K. Šulcs Zasulaukā. LP, VI, 893 (133, 5).

6. A. 1600. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP, IV, 82 (17, 2).

7. A. 1600. Skolnieks J. Filipovs no 70 g. vecās māmiņas.

8. A. 1600. Mārtiņš Starķis Lielvārdē (Ausekļa atl. raksti L. P. V., 309 (138, 1).

9. A. 1600. J. Ramanis Bērzaunē. LP, V, 310 (138, 2).

10. A. 1600. Leons Vaiders no Daugavpils Līksnas pag. Rupjā kr.

11. A. 1600 A. Gari-Juone no 42 g. vecās P. Pūrmalītes, Dricēnos. Latvju kultūras kr.

12. A. 1600. L. Uļjana no Agatas Vīveres Silajāņu pag. Latvju kult. kr.

13. A. 1600. 1537. 1535. Brīvzemnieka kr. Rūjienā. L. P. VI, 889 (133, 1).

14. A. 1600. 1535. Kristaps Žvingulis, Vētrenieku pag. A. Bī1enšteina kr. L. P. VI, 896 (133, 7).

15. A. 1600. l535. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 52 gadi vecā J. Gaiļa Aumeisteros.

16. A. 1600. 530. Skolnieks Fr. Ozoliņš, Krāslavā.

17. A. 1600. 327. 1653. Skolniece Līdija Diķele no savas mātes Lubānas Izkaušārās.

18. A. 1600. 1653. Audzis Lodesmuižā. Jkr. III, L. P. VII, I, 891, 2.

19. A. 1600. 1653. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. T. XVII. Krakavā 1895, 290, 22.

20. A. 1600. 1009. 850. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do antropologii kajowej. T. XVIII. Krakavā, 1895, 327, 31.