1. A. 403 A. .M. Šiliņa Talsu apg. 1875. g., A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 118,1.

2. A. 403 A. M. Šiliņa Slampeniekos. LP, VI, 118, 1. piez.

3. A. 403. A. P. Zvīnelis Mežotniekos. LP, VI, 118, 2.

4. A. 403 A. Liene Bērziņa Lielvārdē, Brīvzemnieka kr. LP, VII, 11, 7, 22, i.

5. A. 403 A. Cenas Mārtiņš Zaļeniekos. Jkr. II, 14 (3). LP, VII, II, 27, 2?, 2.

6. A. 403 A. Nīcenieks no skolnieces Brēdisu Annas Nīcā. Etn. II, 1892, 174. LP, VII, II, 27, 22, 3.

7. A. 403 A. Štauers Iecavā. LP, IV, 4, 2.

8. A. 403 A. Štrauss Ērbērģniekos. LP, IV, 4, 3.

9. A. 403 A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 4, 1.

10. A. 403 A. Štrauss Ērbērģniekos. LP, III, 37.

11. A. 403. A, Štrauss Ērbērģniekos. LP, III, 39..

12. A. 403 A. LP. Džūkstē - Pienavā. LP. I, 4.

13. 403 A. Jurkovsku Emilija Ūziņos. Jkr. II, 39 (8). LP, VII, II, 27, 28, 1.

14. A. 403 A. Mācītājs J. Neilands no Skultes.

15. A. 403 A. No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1866. Ludzas Stiglovas draudzē, W. Weryho, Podania Lotewskie, Warszawa 1892, 12.

16. A. 403 A. R. Tabine no skolnieces Z. Selickas, Naaizmierstule "Tautas posokas", 1.

17. A. 403 A. A. Gari-Juone no 42 g. vecas P. Purmalietes, Dricēnos. Kultūras balss kr.

18. A. 403 A. Teicēja 35 g, veca J. Strode Višķos, Kultūras halss kr.

19. A. 403 A. A. Smagars Līksnas pag.

20. A. 403 A. Teicēja 76 g. veca J. Staleidzāne Atašienē, Kultūras balss kr.

21. A. 403 A. Teicēja 55 g. veca A. .Malnace, Līksnas pag. Kultūras balss kr.