1. A. 476. Mācītājs J. Neilands no 1870. līdz 1880. g. Pēterupē.

2. A.476. K. Bankers no Priedes Dundagas Laukgalos. LP, VIl, I, 614. 1. p. 5.

3. A. 476. J. Krēsliņš "Teikas iz Malienas" 16. LP VII, I, 623. 1 .p. 11.

4. A. 476. Lielupis Vec-Piebalgā. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 621 (9).

5. A. 476. No Jāsmuižas, Kultūras balss kr.

6. A. 476. N. Rancāns Preiļos.

7. A. 476. Skolnieks V. Juoņins Eglūnē.

8. A. 476. Skolotāja Šķēre Skaistkalnes pag.

9. A. 476. P. Š. no P. Dankas Raunā.

10. A. 476. Runtuļu Vilis Vilcē, Jkr. V, 2. 1. p. 25. LP, VII, I, 615 I. p. 6.

11. A. 476. Skolnieks V. Juoņins no J. Kaļedas Pustiņas pagastā, Zaķeļu ciemā.

12. A. 476. Vītols Kursīšu Sūbru Vītolos. LP, VII, I, 6201. p. 8.

13. A. 476. Pampļu Jānis Rīgā. J. A. Jansona kr.

14. A. 476. V. Krasovska Jēkabmiestā. Kultūras balss kr.

15. A. 476. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, II, 45.

16. A. 476. Lapas Mārtiņš no Rūjienas Ērģemes un Ēveles draudzes. "Gudrais Ansis un velns". L 1901, 41 (9).

17. A. 476. Jakubs Jakuškins Rēzeknē.

18. A. 476. LP, V, 46 21.

19. A. 476. M. Starķis Lielvārdē. LP, V, 85 (22).

20. A. 476. J. Dīcmanis Lieģos "Pasaku vācelītē" 3. LP, VII, I, 621. 1. p. 10.

21. A. 476. J. Danovskis Aulejā. Kultūras balss kr.