1. Pērsietis Pērses apg. 1880. g. Balsī nr. 55. LP, VII, I, 1160, 11, 1.

2. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

3. Skolnieks A. Mazjānis no 70 g. v. P. Mazjānes Jaunrones pag. Teikas par Dievu, 24, 32.

4. H. Skujiņa no 55 g. v. K. Cīrules Smiltenē.

5. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

6. Rempu Anna Vīkstenes pag. Jkr. Il, Il, 1. LP, VlI, I, 1162, 11 , 1, 2.

7. K. Tarzieris Druvienā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 11, 3.

8. Zin. Kom. kr. LP, Vl, 450, 113, VlI.

9. Āronu Matīss Bērzaunē un Vistiņš Zutenē. LP, V, 104, 28, I.

10. Jaunzemju Kārlis Bilstiņos. Zin. Kom. kr. LP, VIl, I, 1164, 11, 4.

11. J. Ķriķis Startos. Zin. Kom. kr. LP, VIl, I, 1164, 11, 5.

12. J. Kriķis Startos. Etn. IV, 1894. g. LP, Vll, I, 1166, 11, 10.

13. Aulis Jumurdā. Brīvzemnieka kr. LP, Vll, I, 1166,11,8.

14. Ķeviešu Andrejs Koknesē. Brīvz. kr. LP, Vll, i, 1166, 11, 9.

15. G. Polis no 65 g. v. K. Salnājas Ilūkstes apr. Teikas. par Dievu, 24, 31.

16. J. Ratsa Lubānā 1887. g. Balsī N r. 34. LP, Vll, I, 1165, 11, 6.

17. V. Bērziņš Annēniešos Vidzemē. Zin. Kom. kr. LP, VlI, I, 1165, 11, 7.

18. V. Filšs no J. Viškera Kaunatu pag.

19. J. Voitkāns Rēzeknes Birzgaļos, R. Tabines kr. Šī pasaka tulkota arī poļu valodā 1891. g. Krakavā. «Lotysze Inflant Polskich - z gmini Vielonskiej, powiatu Rzežyckiego. "

20. No J. Lautenbacba krājuma.

21. G. Pols no 89 g. v. Mades Pušķes Belavas pag.

22. Ķundziņa no Dārtas Zvaigznes Neretā.

23. G. Borozinska Barkavā.

24. L. Lejasmeijere Bauskas apr. Bornsmindes pag.

25. Grenševicu Otīlija Koknesē.

26. J. Avotiņš Krustpilī.

27. B. Riekstiņš Cesvainē. Teikas par Dievu, 23, 30.