1. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 5.

2. H. Skujiņa Gaujienā.

3. Kārlis Skujiņa Bilskas pag.

4. A. Lerchis-Puškaitis no J. Gulmaņa Grenčeniekos. LP, VI, 132, 7, 5.

5. No Gulbenes. LP, VII, I, 143, 2.

6. Ķ. Purgals Āraišos. Pelēka kr. LP, VII, I, 143, 3.

7. P. Šmits no P. Zeltiņas uz leišu robežām.

8. M. Minders Vandzenē, P. Kundziņa krājumā.

9. N. Skujiņa Smiltenes pag.

10. Skolniece E. Vidauska Strenčos.

11. H. Skujiņa Bilskas pag.

12. Andrejs Vaskis Tukumā.

13. Kārlis Skujiņa Bilskas pag.

14. Anna Pole Nīcā.

15. V. Zacharska no 53 g. v. M. Ančupānes Makašānu pag. Latvju kultūras kr.

16. Teicējs A. Krusts Bukmuižas pag. Latvju kultūras kr.

17. Ciemīte Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

18. H. Skujiņa Smiltenes pag.

19. A. Bīlenšteina kr. no Kandavas. L P, VI, 43, 17.

20. H. Skujiņš Smiltenē.

21. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteros.

22. Andrejs Vaskis no Mārcienas.

23. Baltiņa Meņģeles pag.

24. H. Skujiņa Smiltenē.

25. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 38, 4, 9.

26. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Aboliņas Aumeisteŗos.

27. H. Skujiņa no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanes pagastā.

28. Skolnieks K. Gulbis Streņčos.

29. J Skujiņa Aumeisteŗ pag.

30.  A. Jansons Nogalē.

31. M. Mālmeistere Nurmuižā.

32. M. Mālmeistere no 84 g. v. Agneses Dižkalnes Nurmuižā.

33. F. Reķis Rendā. Brīvzemnieka «Sborņik». LP, VII, I, 428, 7.

34. M. P. Lodziņš Jaun-Sērpili. LP, VII, I, 443, 3.