1. P. Paulītis Straupē. Jkr. V. LP, VII, I, 81, 6.

2. H. Skujiņa Aumeisteŗu pagastā.

3. N. Skujiņa Aumeisteru pag.

4. J. A. Jansons no J. Tiļļas, Īļas pagastā.

5. Alvīne Ozola Valmieras apr. Bauņu pag. J. A. Jansona kr.

6. V. Akmentiņš no Aleksandra Vasariņa Bērzpils apkārtnē. A. Aizsila kr.

7. L. Aizpurve Lubānā. A. Aizsiļa kr.

8. J. Bernāts Nīcā. K. Lielozola kr.

9. J. A. Jansons Nogalē.

10. L Ozoliņa Keipenes pagastā. J. A. Jansona kr.

11. Baltiņa Meņģeles pag.

12. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

13. Kārlis Skujiņa Smiltenes pag.

14. Gari-Juone no Putanu Buorbolas Daugavpili.

15. H. Skujiņa Bilskas pag.

16. K. Bankers no 74g. v. Ezerkalnes Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 118, 6.

17. K. Bankers Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 118, 7.

18. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 82, 8.

19. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 82, 9.

20. Dandenls Drustos. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 83, 10.

21. Skolnieks J. Vīksme no L. Brutānes Lubānā.

22. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

23. P. Šmits ne P. Zeltiņas Rīgā.

24. H. Skujiņa Smiltenes pag.

25. H. Skujiņa Bilskas pag.

26. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

27. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

28. E. Šneiders Alūksnē.

29. Kanaviņš no J. Egles Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 84, 15.

30. V. Zacharska no 53 g. veca O Baranovska Silajāņu pagastā. V. Podis krājumā.

31. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 117, 5.