1. A. 313. A. Māturu Atis Grāvendālē. LP,VI,119, 4. AS, III. 4.g.

2. A. 313 A. J. Ezers no Kļavu Jāņa Kalētos. Jkr. V, 43. L p. LP, VII, II, 21, 22. AŠ, III, 4f.

3. A. 313 A. C. Vidzemē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 119, 1 piez. AŠ, III, 4a.

4. A. 313 A. Jansonu Pāvils, Dzirciemā, Jkr. V, 6. L p. LP, VII, II, 21, 2, l. AŠ, III, 4L

5. A. 313 A. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras archīva kr.

6. A. 313 A. Poģu Jānis, Bechmanis 1879. g. Brambergā. LP, VI, 115, 10z.

7. A. 313 A. Gotards Kr . Vircavā. LP, IV, 59. AŠ, III 4m.

8. A. 313 A. R. Vulfs, Ūziņos. LP, IV, 31, 2. AŠ, III, 4b.

9.

10. A. 313 A. P. Grosberg Lestenē. LP, IV, 5, 2. AŠ, III, 4d.

11. A. 313 A. Ūziņos, LP, IV, 5, 2. piez. AS, III, 4e.

12. A. 313 A. R. Vulfs Ūziņos, LP, IV, 55.

13. A. 313 A. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

14. A. 313 A. 301. Štrauss Ērberģē. LP III, 44. AŠ, III, 4n.

15. A. 313 A. K. Plēsājs Mežotnē. LP, VI, 112, 23. AŠ, III, 41.

16. A. 313 A. Lapas Mārtiņš Rūjienā, Ērģemē un Ēvelē. "Gudrais Ansis un Velns" II, 101. Nr. 20.

17. A.313 A. K. Tarzieris Druvienā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 13&, 3. AŠ III, 4k.

18. A. 313 A. A. Krūmiņa Smiltenē, A. Bērzkalnes krājumā.

19. A. 313. A. J. Ozols Sēcē. LP, V, 116, 2.

20. A. 313 A. Ērgļu Līčos, A. Bīlenšteina kr. no 1864. g. LP, VII, II, 25, 3, 8.

21. A. 313 A. 314. Lapas Mārtiņš Rūjienā, "Pasakas u. c. nostāsti" 1902, 1.

22. 313 A. 314. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

23. A. 313 A. P. Grebezis Preiļos, B. Spūļa kr.

24. A. 313 A. V. Jonius Pustiņas pag., J. Miglinieka kr.

25. A. 313 A. P. Grebezis, Eglūnē, N. Rancāna kr.

26. A. 313 A. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 52.