1. A. 531. 328. 570. A. Lercliis-Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 219 (57, 1).

2. A. 531. 550. H. Skujiņš Andrs Ziemelis no 55. K. vecas K. Cīrules Smiltenē.

3. A. 531. 550. L. Čapa Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

4. A. 531. 550. Teicējs J. Skvarčinskis Daugavpili. Latvju kultūras kr.

5. A. 531. 550. J. Bankins "Šis un tas" II, 1875, 19.

6. A. 531.550. Zāmels Jankovskis, Jelgavas apg. Bīlenšteina kr. LP, VII, II, 25. 3.5.

7. A. 531. 550. No Honoratas Benedikta meitas, d z. 1866. g. Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania Lotewskie, Warszawa 1892, 28.

8. A.531. 550 K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. L P, III, 11(5).

9. A. 531. 550. Jānis Kungs Skrundnieku Būdniekos, Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 25, 3, 6.

10. A. 705. 531. 550. F. Dunovs Grienvaldē, A. Bīlenšteina kr. LP, VII, II. 25, 3, 3.

11. A. 531. 550. F. Malevičus Jumpraviešos, A. Bīlenšteina kr. LP,VII, II, 25, 3, 4.

12. A. 531. 327 B 550. H. Šalkovska Līksnā, J. Rupjā kr.

13. A. 531.705. 550. Teicējs 39. g. vecs P. Strods Višķos. Latvju kultūras kr.

14. A. 327. 313. 531. 550. J. Bankins "Šis un tas" II, 1875, 20.

15. A. 531. 554. Skolnieks V. Barkovskis Latgalē.

16. A. 531. 550. F. Ankipāns no B. Vonogovas Ludzas apr Michalovas pagastā.

17. A. 531. 550. 960. V. Borkovskis Latgalē.

18. A. 327. 531. 550. Jēkabs Egle Gulbenē. LP, VI, 944 (139, 2).

19. A. 532. 327. 313. 550. 553. V. Barkovskis no P. Cesļas Saksta gala pag. Lipuru ciemā.

20. A. 705. 531. 327. 550. K. Jansone, J. Lautenbacha krājumā.

21. A. 327. 531. 550. Bokums Durb . LP, VII, II. 25, 3, 2.

22. A. 531. 550. Skolniece K. Jaunzeme no 68.g. veca P. Dārza Nīcā. K. Lielozola kr.

23. A. 554. 531. 550. 314. 570. A. Bīlenšteins Jaun - Auc. LP, VI, 325 (76).