1.

2. A. 613. J. Ozols Saukā. Brīvzemnieka "Mūsu tautas pasakas" I, 23. L. P. VII, II, 25, 5, 11.

3. A. 613. B.Skujiņš, Andrs Ziemelis, no 55 gadi vecas K.Cīrules Smiltenē.

4. A. 613. A.Vaskis Tukumā.

5. A. 613. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos. Jkr. V, 92. L. P. III, II, 25, 5, 4.

6. A. 613. Skolnieks R.Tupesis no 75 g. veca A.Jurka. K.Lielozola kr.

7. A. 613. K. Bika Gaujienā.

8. A. 613. Rupais Nīca. L. P. V, 262 (117, 8).

9. A. 460. 613. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. L. P. I, 49 (17).

10. A. 613. D. Ozoliņš Jaun - Rozē. L. P. V, 249 (117, 3).

11. A. 613. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka "Sborņik" 128 (90). L. P. VII, II, 25, 5, 7. Andrejanoff, Lettische Marchen 41 - 47.

12. A. 613. Latgales pasaka Latvju kultūras kr.

13. A. 613. V.Barkovskis Eglūnā.

14. A. 613. J. Jakuškins Rēzeknē. Latvju kultūras kr.

15. A. 613. A.Gari-Juone no 67 g. v. Al. Kovalevska Bebrenē.

16. A. 613. Latgales pasaka Latvju kultūras kr.

17. A. 613. O. Baško Latgalē.

18.  A. 613. Skolniece T. Beča Preiļos.

19. A. 613. Skolnieks J. Valainis no 65 g. vecas M. Sargunas Daugavpils Izvaltas pagastā.

20. A. 461. 613. Miķelis Ozols Nīcā. L. P. V, 264 (117, 8 var.).

21. A. 554. 613. J. Henniņš no Treilība Sasmakā.

22. A. 613. J. Skara Jaun-Piebalgā.

23. A. 465. 613. 76l. Skolnieks S. Keišs Baltinavas pagastā N. Rancāna kr.