1. A. 761. D. Ozoliņš Jaunrozē. LP, V, 144, 30.

2. A. 761. Ernsts Birznieks, Dzirciemā. LP, VII, I, 105, 16.

3. A. 761. "Dunduru pēcnākami". 1876. g. 47, 10

4. A.761. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67. g. vecas Annas Rudzītes Smiltenē.

5. A. 761. St. Uļanovska, Viļānos. "Zbior wiadomosci do antropologii krojowej," T. XVIII, Varšavā, 1895, 347, 36

6. A.761. A. Lerchis - Puškaitis Lestenē. LP, IV, 164 (36)

7. A. 761. Bechmanis Bramberģniekos uzrakst. un Kuzņecova Raunā. Brīvzemnieka "Mūsu tautas pasakas". LP, VII, I, 109, 21.

8. A. 761. Edgars Elksnītis no Līzes Lapaines Ikšķilē.

9. A.761. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no A. Strazdiņa Aumeisteŗos.

10. A. 761. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomos'ci do antropologii krajowej. T. XVIII, 1895. Krakavā, 252, 6.

11. A. 761. Teicēja 35 g. veca J. Strode Višķu pag.

12. A. 761. M. Garkolne no 76 g. vecas I. Staleidzānes Atašienē. Latvju Kultūras kr.

13. A. 761. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 187, 195.

14. A. 761. Kārlis Skujiņa no L. Šveicares Lielvircavas pagastā.

15. A. 761. Ernsts Birznieks no Kriša Rozes Dzirciemā. Jkr. III, 73, 33. LP, VII, I, 103, 16.

16. A.761. Jānis Krēsliņš "Teikas iz Malienas" II, 27. LP ,VII, I, 107, 18.

17. A. 761. M.E.Bērziņš Umurgā. LP. VII, I, 108, 19.

18. A.761. J. Bikše Druvienā. J. A. Jansona kr.

19. A.761. J. Nīders Alūksnes apkārtnē.

20. A.761. M. Garkolne no 76. g. vecas Īvas Staleidzānes Atašienē.

21. A. 761. Fr. Fišers Krūtē. LP, VII, I, 106, 17.

22. A.761. 361. N. Rancāns Eglūnā.

23. A. 761. 465. C. M. Garkolne no 76. g. vecas Īvas Staleidzānes Atašienē.